Standpunten

Zoeken

Afval

De PvdA is voor betere scheiding van afval in de gemeente en wil meer investeren om afvalscheiding te bevorderen! Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waaronder ook het afvaltarief, voor mensen met een minimum inkomen moet worden gehandhaafd.

Lees verder

Duurzaamheid

Een duurzaam Rijswijk, in het belang van iedereen Meer aandacht voor duurzaamheid is ook in Rijswijk een absolute noodzaak. Luchtvervuiling, zoals fijnstof, treffen de bewoners in de directe omgeving van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan het meest. Dat moet worden teruggedrongen, vooral door het nemen van verkeersmaatregelen.  Zo wordt de Haagweg als éénbaansweg ingericht.

Lees verder

Een betaalbaar huis

Goed wonen is naast werk een van de belangrijkste pijlers in het programma van de PvdA.

Lees verder

Een fijne buurt

Elke Rijswijker is een wijkbewoner. Hier ontmoet je medebewoners, groet en help je elkaar, pas je op elkaars kinderen, kom je 's avonds thuis. Wijken moeten schoon, gezellig en veilig zijn, met voldoende kinderspeelplaatsen, buurtwinkels, groen. Bij een goede basis voor iedereen hoort ook dat mensen gezien worden en contact kunnen maken. Wijken zijn daarom belangrijk voor sociale interactie en sociale cohesie.

Lees verder

Financiën

Financiën op orde is in ieders belang Zoals zoveel gemeenten verkeert ook de gemeente Rijswijk financieel in zwaar weer. Inkomsten zijn vaak onvoorspelbaar. Uitgaven nemen toe. De lokale lasten, die de gemeente aan zijn inwoners oplegt, kunnen in deze tijden niet bovenmatig worden verhoogd. Dat wil de Rijswijkse PvdA dan ook niet. Wij willen dat

Lees verder

Goede zorg

Iedereen krijgt in Rijswijk de zorg die nodig is. Voor de meeste zorgvragen geldt dat die het snelst opgelost worden, vaak met hulp van mantelzorgers. Toch kan en moet er nog veel beter.

Lees verder

Groen en Milieu

Het vele groen bepaalt het karakter van Rijswijk en maakt onze stad uniek. Dit geldt in het bijzonder voor de Landgoederenzone. De Rijswijkse PvdA wil de Landgoederenzone, parel in verstedelijkt gebied, verbeteren, bewaren en beschermen. Er vindt in de Landgoederenzone geen nieuwbouw meer plaats, behalve de enige ontwikkellocatie volgens het vastgestelde bestemmingsplan (De Opperd). Het

Lees verder

Kansen voor ieder kind

Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere voorzieningen in het onderwijs.

Lees verder

Kunst en Cultuur

De Rijswijkse PvdA vindt dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moet zijn. Kunst en cultuur bieden mooie kansen om te leren en begrijpen, om te genieten en ontplooien. We willen de voorzieningen in onze gemeente, die in de afgelopen jaren met zorg zijn opgebouwd, in stand houden. En daar draagt de gemeente wat ons

Lees verder

Leven zonder armoede

Mensen die in armoede leven hebben minder kansen om mee te doen en vooruit te komen. Voorop staat mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarvoor moeten we weten om wie het gaat en de mensen kennen en proactief benaderen.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs voor ieder kind Voor de Rijswijkse PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. Dat komt het best tot zijn recht bij een ‘brede school’, omdat deze, naast goed onderwijs, een groot aanbod heeft aan cultuur, sport en kinderopvang. Er moet veel aandacht zijn voor kinderen

Lees verder

Passend Werk

Werk (Arbeid) is de motor voor geluk. Het zorgt dat mensen op eigen benen kunnen staan, zich ontwikkelen, mee kunnen doen met de samenleving en erbij horen. Werk voor iedereen is daarom ons belangrijkste doel.

Lees verder

Schone lucht

Rijswijk moet schoner worden. De eerste stip aan de horizon voor de Rijswijkse PvdA is dat Rijswijk aansluit bij de top 50 van klimaatneutrale steden van Nederland.

Lees verder

Sociale Huur

Sociale Huur vasthouden aan 30% procent

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid begint bij een veilig gevoel. Vervuiling, loslopende honden en kapotte straatverlichting horen daar niet bij. De Rijswijkse Partij van de Arbeid zet niet in op meer regels maar wil de handhaving, het toezicht en de snelheid van het oppakken van de signalen versterken.

Lees verder

Verkeer en infrastructuur

Bevordering van de verkeersveiligheid blijft veel aandacht vragen. De Partij van de Arbeid wil het vervoer te voet en per fiets bevorderen en vindt dat openbaar vervoer snel en toegankelijk moet zijn. Openbaarvervoersverbindingen moeten goed op elkaar aansluiten. Mensen met een beperking moeten in staat worden gesteld aan alle vormen van verkeer en openbaar vervoer

Lees verder

Verkiezingsprogram 2014-2018

Aan het Werk! Voor de toekomst van Rijswijk. Want ook bij zwaar weer blijft iedereen in Rijswijk binnen boord

Lees verder

Welzijn

Investeren in mensen: van speelveldjes voor kinderen tot gezond ouder worden voor ouderen Ruimhartige kwijtschelding van gemeentelijke lasten en hulp bij schulden. Op scholen gymnastiek en zwemmen verplicht, actieve voorlichting over gezond eten en leven. Behoud van de vele voorzieningen in onze stad zoals museum, schouwburg en de muziekschool en van evenementen als het Strandwalfestival.

Lees verder

Werkgelegenheid en economie

Aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Behouden en aantrekken van makkelijk toegankelijk werk, waarvoor een hoge opleiding dus niet nodig is Mensen met een uitkering moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij Een ontspannen combinatie van arbeid, vrije tijd en zorg - voor mannen en vrouwen.

Lees verder

Wonen

Betaalbaar en goed wonen voor iedereen bereikbaar Er moeten in Rijswijk voldoende betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren zijn. We willen (terug!) naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende woningen voor verschillende groepen financieel bereikbaar en beschikbaar zijn. Voor wie niet kunnen kopen, moeten er voldoende financieel bereikbare huurwoningen beschikbaar zijn, maar

Lees verder

Zorg weer terug in de wijk

Jetta Klijnsma (PvdA) presenteerde in augustus 2012 een masterplan om ouderenzorg weer dichtbij mensen te brengen, in de eigen buurt en de huidige verspillende marktwerking een halt toe te roepen. De PvdA wil een miljard Euro investeren om 10.000 wijkverpleegkundigen aan te stellen. Dat is prettiger voor ouderen, levert betere en snellere zorg op en

Lees verder