Standpunten

Zoeken

Een betaalbaar huis

Goed wonen is naast werk een van de belangrijkste pijlers in het programma van de PvdA.

Lees verder

Een fijne buurt

Elke Rijswijker is een wijkbewoner. Hier ontmoet je medebewoners, groet en help je elkaar, pas je op elkaars kinderen, kom je 's avonds thuis. Wijken moeten schoon, gezellig en veilig zijn, met voldoende kinderspeelplaatsen, buurtwinkels, groen. Bij een goede basis voor iedereen hoort ook dat mensen gezien worden en contact kunnen maken. Wijken zijn daarom belangrijk voor sociale interactie en sociale cohesie.

Lees verder

Goede zorg

Iedereen krijgt in Rijswijk de zorg die nodig is. Voor de meeste zorgvragen geldt dat die het snelst opgelost worden, vaak met hulp van mantelzorgers. Toch kan en moet er nog veel beter.

Lees verder

Kansen voor ieder kind

Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere voorzieningen in het onderwijs.

Lees verder

Leven zonder armoede

Mensen die in armoede leven hebben minder kansen om mee te doen en vooruit te komen. Voorop staat mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarvoor moeten we weten om wie het gaat en de mensen kennen en proactief benaderen.

Lees verder

Pasgeld

Dit groene gebied aan de Vliet en grenzend aan het Elsenburgerbos is te uniek en te kwetsbaar om te bebouwen. Met name Pasgeld Oost heeft een rijke biodiversiteit. En dat moet volgens de PvdA ook zo blijven. Het gebied trekt veel wandelaars uit Rijswijk en de regio.

Lees verder

Passend werk

Werk (Arbeid) is de motor voor geluk. Het zorgt dat mensen op eigen benen kunnen staan, zich ontwikkelen, mee kunnen doen met de samenleving en erbij horen. Werk voor iedereen is daarom ons belangrijkste doel.

Lees verder

Schone lucht

Rijswijk moet schoner worden. De eerste stip aan de horizon voor de Rijswijkse PvdA is dat Rijswijk aansluit bij de top 50 van klimaatneutrale steden van Nederland.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid begint bij een veilig gevoel. Vervuiling, loslopende honden en kapotte straatverlichting horen daar niet bij. De Rijswijkse Partij van de Arbeid zet niet in op meer regels maar wil de handhaving, het toezicht en de snelheid van het oppakken van de signalen versterken.

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?