Goede zorg

Iedereen krijgt in Rijswijk de zorg die nodig is. Voor de meeste zorgvragen geldt dat die het snelst opgelost worden, vaak met hulp van mantelzorgers. Toch kan en moet er nog veel beter.

Het ‘keukentafelgesprek’ functioneert niet altijd goed. In 2016 en 2017 bleek dat cliënten niet te veel maar te weinig hulp te vragen. De zorg moet dichtbij om en bij mensen geregeld zijn. Inwoners met zorgvragen willen graag een vertrouwd gezicht bij hen in huis. Iemand die weet waar de zorgvrager behoefte aan heeft en met wie ook een band kan ontstaan, waar de kwaliteit van zorg ook bij gebaat is. Zorg moet gebaseerd zijn op vertrouwen, niet op wantrouwen of afstandelijkheid. Bij de WMO is er een onderbesteding. De hiervoor door het Rijk beschikbare gelden verdwijnen naar de reserves. De collectieve ziektekostenverzekering voor minima is geen vanzelfsprekendheid. Deze blijft nodig voor een grote groep Rijswijkers. Zo houden we zorg voor iedereen betaalbaar. Ook de wijkverpleging en thuiszorg staan onder druk, terwijl deze hard nodig zijn en blijven om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

De PvdA blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van innovatieve woon/zorgconcepten, zodat inwoners elkaar gemakkelijker ontmoeten en, waar mogelijk, kunnen helpen in de lichte zorg. Men kan op eenvoudige wijze gezamenlijke activiteiten ondernemen waardoor de kans op eenzaamheid afneemt. De motie is door het College overgenomen. In de komende periode moet worden geborgd dat deze innovatie ook worden uitgevoerd.

Tot slot vraagt de zorg voor kinderen aandacht: de samenwerking tussen ouders, school, (jeugd)zorgverleners en de gemeente krijgt een extra impuls.

Onze Doelen:

• Mensen die keukentafelgesprekken voeren betere ondersteuning bieden
• Wijkverpleging uitbreiden
• Wijkthuiszorg verbeteren
• Collectieve zorgverzekering met aanvullende pakketten handhaven
• Goede samenwerking ouders, school, (jeugd-)zorgverleners en de gemeente
• Procedures en formulieren voor het aanvragen van zorg kunnen eenvoudiger opgesteld worden, zodat in principe iedere inwoner in staat is zelf zijn zorg aan te vragen; de aanvrager moet goed kunnen volgen hoe zijn aanvraag door de gemeente wordt uitgezet
• Innovatief ‘slim’ werken in de zorg moet sterk worden gestimuleerd en een maatschappelijk rendement opleveren – meer tijd, meer aandacht voor de zorgvrager

Waar ben je naar op zoek?