Raadsleden

Wil van Nunen

Fractievoorzitter

Financiƫn; Facilitaire zaken; Kinderopvang; Duurzaamheid en innovatie; Milieu; Zwerfdieren; Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie); Actieve en passieve cultuurparticipatie; Sociaal Cultureel werk; Buurt- en speeltuinwerk; Vorming en Ontwikkeling

Jos Bolte

Raadslid

Beheer/Inrichting openbare ruimte; Riolering; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Wonen en Volkshuisvesting; Wijk- en ontwikkelingsplannen (WOP); Reiniging; Groenbeheer; Grondzaken.

Yvonne Hagenaars

Raadslid

Financiƫn;Kwijtschelding; Inkoop algemeen;Informatisering, automatisering en ICT; Personeel en organisatie; Onderwijs; Volwasseneneducatie; Duurzaamheid en innovatie; Energie;Groenbeleid; Kunst en cultuur; Cultureel erfgoed; Jeugdbeleid en jeugdzorg