04 Kandidaat raadslid | Fractiemedewerker | webmaster

Erik van der Veer

Naast dat ik een geboren (1964) en getogen Rijswijker ben, ben ik bovenal een sociaal democraat in hart en nieren. Ik woon mijn hele leven al vol tevredenheid in Rijswijk. Ben gelukkig getrouwd met Jolanda en wij hebben drie kinderen: Julia, Nienke en Bram. We wonen in de bomenbuurt van Rijswijk, met uitzicht op de Rijswijkse Haven.

Na mijn schooltijd kreeg ik al gauw een administratieve baan bij de gemeente Rijswijk. Na een overstap naar het bedrijfsleven belandde ik uiteindelijk in het onderwijs, waar ik werkzaam was als administratief medewerker bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Door reorganisatie ben ik momenteel weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt maar dat betekent niet voor mij dat ik stil zit. Het lijkt soms wel alsof ik het drukker heb dan ooit.

Naast het reilen en zeilen binnen een gezin met drie kinderen kom je automatisch terecht in het traject van veel vrijwilligerswerk op vele fronten. Is het niet voor de basisschool dan is het wel voor de zwemvereniging. Maar ook als coördinator van de buurtpreventie en als bestuurslid van de bewonersorganisatie Oud-Rijswijk ben ik dagelijks actief in en voor de stad. Dit alles maakt dat ik midden in de maatschappij sta.

Op zeer jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de Rijswijkse politiek en kreeg ik er interesse in. Met een vader als wethouder is dat niet zo verwonderlijk. Op mijn zestiende ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid en ik vervul daar ‘in mijn cluppie’ al die jaren op vele fronten een actieve rol. De afgelopen periode was ik als fractie-assistent actief als commissielid op verschillende onderwerpen. Dat is meepraten, meedenken over dingen die de stad en onze inwoners bezighouden. Natuurlijk vanuit een sociaal democratisch oogpunt waarbij iedereen telt en actief mee kan blijven doen.

De gemeenteraad geeft mij een goede mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het behartigen van de belangen van onze inwoners. Ik voel me niet echt een vertegenwoordiger van een bepaalde groep in Rijswijk, maar ik wil proberen namens alle Rijswijkers kritisch te kijken naar het werk van het gemeentebestuur en waar nodig op een zinnig manier mijn mond open te doen. Ik wil me inzetten voor betere dienstverlening van de gemeente en voor helderheid in plannen en voorstellen. Destijds heb ik o.a. gepleit voor een energiebox. Ik ben blij dat die er gekomen is, want in veel huishoudens was dat een welkome aanvulling van energiezuinige spullen op een krap budget.

Ik heb een hekel aan onrecht en vooroordelen. Ik wil dat ondanks de veranderingen die onze maatschappij de komende jaren onvermijdelijk zal ondergaan, er zo weinig mogelijk mensen in de knel komen. Dat iedereen zoveel mogelijk naar eigen wensen en mogelijkheden deel kan blijven nemen in onze samenleving. Ik vind dat de gemeente daarbij een ondersteunende en soms inspirerende rol kan en moet spelen.

De fractie van de Partij van de Arbeid staat voor openheid en duidelijkheid in de communicatie naar burgers. Alle Rijswijkers mogen mij dan ook aanspreken op onderwerpen die zij van belang vinden voor Rijswijk. Ik vind het belangrijk om samen met buurtbewoners op te trekken en beleidsterreinen als zorg, wonen en ruimtelijke ordening te verbinden. Als u ideeën heeft hoe het beter kan, aarzel niet om contact op te nemen.

Met uw steun hoop ik van harte u voor de komende vier jaar te kunnen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Rijswijk.