Wil van Nunen

Fractievoorzitter
Financiën; Facilitaire zaken; Kinderopvang; Duurzaamheid en innovatie; Milieu; Zwerfdieren; Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie); Actieve en passieve cultuurparticipatie; Sociaal Cultureel werk; Buurt- en speeltuinwerk; Vorming en Ontwikkeling
Sociale Zaken incl. armoedebeleid en minima; Opvang nieuwkomers/vluchtelingen; Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg; Minimabeleid; WMO; Inkoopbeleid sociaal domein: Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; Sociaal Raadsman; In- en externe betrekkingen; Document management; Coördinatie Regionale samenwerkingYvonne Integriteit.

Waldeck Pyrmontlaan 46
2281VM Rijswijk

 

Ik ben Wil van Nunen en woon sinds 2006 in Rijswijk, in de groene wijk Leeuwendaal. Na een studie Geschiedenis in Nijmegen lokte een baan als docent me naar Leidschendam en vond ik in Delft woonruimte. Voor een nieuwe uitdaging als onderwijsadviseur verhuisde ik in de jaren negentig weer naar het midden van het land, naar Utrecht.

Dagelijks leven
Een paar jaar geleden heb ik de sprong gewaagd om een eigen adviesbureau op te zetten en nu richt ik me in de dienstverlening vooral op de bevordering van (arbeids)participatie van burgers met een niet-westerse achtergrond. Het was gezien mijn werkterrein logisch om vanuit Utrecht weer naar de Randstad te verhuizen. Het werd Rijswijk waar ik met veel plezier met mijn zoon van 11 jaar woon. In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets (niet te fanatiek!), en met enige regelmaat ben ik op de tennisbaan of bij het toneel te vinden

Gemeenteraad
Ik heb in Delft en Utrecht gewoond en daar heb ik me actief voor de PvdA ingezet. Voor mij is het duidelijk, dat de PvdA het beste past bij mijn beeld van een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen erbij hoort en ook actief mee kan doen.

Specialisaties
Ik wil met mijn inbreng invloed uitoefenen op de invulling van lokale thema’s op het terrein van wonen, werken en welzijn. Ik verheug me op het debat in de raad met de andere partijen: goede scherpe analyses en argumentaties moeten vanuit verschillende politieke visies tot mooie resultaten leiden.
Luisteren naar de wensen van inwoners om hun eigen buurt op een hoger niveau te tillen wat betreft voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid, daar ga ik voor.

Aanspreekbaar voor burgers
De PvdA staat voor korte communicatielijnen tussen inwoners en politici. Heeft u een vraag of opmerking aan de gemeenteraad in het algemeen of aan de fractie van de PvdA in het bijzonder, dan kunt u ook mij altijd benaderen.

Urban council in Hikkaduwa

door Wil van Nunen op 14 augustus 2017

Afgelopen maand (juli) maakte ik een bijzondere rondreis door Sri Lanka en bezocht ook het kustplaatsje Hikkaduwa. Dit oord is vooral bekend om de mooie stranden, wuivende palmbomen (het waait er behoorlijk) en schildpadden, die iedere ochtend vroeg uit zee komen.

lees verder »

In een verbonden samenleving telt iedereen mee!

door Wil van Nunen op 7 juli 2017

Op dinsdagavond 4 juli werd het ‘Voorjaarsdebat’ gehouden, waarbij de Raad Rijswijk terugblikte op de Jaarrekening 2016, de eerste Halfjaarrapportage 2017 en het College nieuwe kaders meegaf voor de Begroting 2018. De financiën zijn op orde.

lees verder »

Ik wil graag werken als elektromonteur………

door Wil van Nunen op 16 juni 2017

‘Ik wil graag werken als elektromonteur maar niet meer de hele week naar school’. Vorige maand had ik een bijzonder gesprek op het Rijswijks WerkCentrum. Daar is sinds vorig jaar een mooi traject opgezet voor jongeren die zonder diploma het MBO-onderwijs verlaten en tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen.

lees verder »

‘Het verlies is dramatisch, maar we komen terug.’

door Wil van Nunen op 17 maart 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart was voor de PvdA een ‘worst case scenario’. In de peilingen stond de partij al lange tijd op fors verlies, maar de inlevering van 29 zetels (van 38 naar 9) is onvoorstelbaar teleurstellend.

lees verder »

ANBO Nederland maakt 11.000 Euro subsidie over naar gemeente

door Wil van Nunen op 7 februari 2017

Het geld uit het spaarpotje (subsidiegeld) van de voormalige ANBO-afdeling Rijswijk, bedoeld voor extra activiteiten voor Rijswijkse ouderen, moest bij de verplichte opheffing van de afdeling eind 2015 over overgemaakt naar de landelijke vereniging in Woerden. De PvdA-fractie heeft verschillende malen via schriftelijke en mondelinge vragen aan het College gevraagd hoe het Rijswijkse geld werd

lees verder »

Samen werken aan een sterk en sociaal Rijswijk in 2017

door Wil van Nunen op 16 januari 2017

Terugblikkend op 2016 valt het economisch herstel van Nederland met meer banen en meer koopkracht onder inwoners meteen op. Het kabinet van VVD/PvdA heeft een enorme klus geklaard. In een artikel in het NRC van 14 januari worden deze resultaten op een rij gezet. Ondanks pijnlijke ingrepen in de zorg en in de sociale zekerheid

lees verder »