Schone lucht

Rijswijk moet schoner worden. De eerste stip aan de horizon voor de Rijswijkse PvdA is dat Rijswijk aansluit bij de top 50 van klimaatneutrale steden van Nederland.

Nieuwbouw dient klimaatneutraal te zijn. De bestaande bouw van woningcorporaties wordt energieneutraal gemaakt. We gaan luchtvervuiling tegen en proberen de luchtvervuiling die er is te compenseren met meer groen. Met name bomen worden ingezet om extreme warmteopbouw (hittestress) tegen te gaan. Bestaand groen wordt behouden. De gemeente helpt, stimuleert en faciliteert burgers met duurzame en/ of circulaire initiatieven (maximaal hergebruik). Ook wordt extra aandacht besteed aan het aantrekken van duurzame bedrijven. Daarnaast gaan we regionaal de samenwerking zoeken met andere partijen om de slagkracht en duurzaamheid van maatregelen te vergroten.

Bij Oud en Nieuw wordt het afsteken van individueel vuurwerk vervangen door een centrale vuurwerkshow in combinatie met een beperkt aantal plekken waar individueel vuurwerk afgestoken kan worden. De gemeente Rijswijk gebruikt bij evenementen geen (vrije) ballonen meer en stimuleert het gebruik van losse vrije ballonen bij festiviteiten, die in de natuur terecht kunnen komen, tegen te gaan. Vervuiling door auto’s in de stad wordt tegengegaan. Er komt een experiment met autovrije wijken. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd. Er komen meer fietsstallingsmogelijkheden en aansluitpunten om elektrische auto’s en fietsen te laden.

 

Onze Doelen:

 • De fiets en het openbaar vervoer worden maximaal gefaciliteerd
  • Veilige fietspaden met meer aandacht voor directe verbindingen
  • Er komen meer fietsstallingsmogelijkheden
  • Goed dekkend OV-netwerk, ook in buitengebieden en nieuwbouwgebieden
 • Er wordt extra aandacht besteed aan het aantrekken van duurzame bedrijven
 • Regionale samenwerking om de slagkracht en de duurzaamheid van milieumaatregelen te vergroten
 • Het waardevolle groen van onze (wijk)parken en de Landgoederenzone worden gehandhaafd en indien mogelijk versterkt. De Landgoederenzone wordt beschermd gebied: er wordt geen bebouwing meer toegestaan die niet in het bestemmingsplan past. Ter compensatie van de extra bebouwing in de afgelopen periode wordt de bestemming van “De Opperd” gewijzigd in “groen”.
 • Waardering voor de natuur is belangrijk. Daarom worden kinderen actief betrokken bij en geïnteresseerd voor “Natuur”
 • Vervuilende diesels weren
 • Rijswijk sluit aan bij top 50 van de klimaat-neutrale steden van Nederland

Waar ben je naar op zoek?