Een fijne buurt

Elke Rijswijker is een wijkbewoner. Hier ontmoet je medebewoners, groet en help je elkaar, pas je op elkaars kinderen, kom je 's avonds thuis. Wijken moeten schoon, gezellig en veilig zijn, met voldoende kinderspeelplaatsen, buurtwinkels, groen. Bij een goede basis voor iedereen hoort ook dat mensen gezien worden en contact kunnen maken. Wijken zijn daarom belangrijk voor sociale interactie en sociale cohesie.

De PvdA wil in iedere wijk een buurthuiskamer. Deze zijn bereikbaar en toegankelijk voor ouderen. Welzijnwerkers helpen bij het oprichten van buurthuiskamers. Om maatwerk in het buurtwerk te krijgen, wordt voor kwetsbare groepen (zoals mensen van hoge leeftijd of nieuwe Nederlanders) in kaart gebracht welke (extra) voorzieningen nodig zijn.

Er komen wijkbudgetten om in te zetten voor en door de wijk voor activiteiten. Bewoners weten immers het beste wat nodig is voor hun wijk.

De PvdA heeft samen met enkele andere partijen zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor meer ruimte voor burgerparticipatie: meedenken en meebeslissen over grote projecten in Rijswijk. Een actieve inbreng van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid leidt tot een grotere betrokkenheid en meer draagvlak.

Het parkeerregime is de afgelopen periode sterk gewijzigd en leidt tot veel discussie. Wij willen de “blauwe zones” terug, ook in gefiscaliseerde gebieden, bij wijkwinkelcentra, sportlocaties en culturele voorzieningen.

 

Onze Doelen:

  • Het aantal buurtkamers wordt uitgebreid
  • Er komt maatwerk voor kwetsbare groepen
  • Wijkbudgetten inzetten voor en door bewoners voor activiteiten in de wijk
  • “Blauwe zones” bij wijkwinkelcentra, sportlocaties en culturele voorzieningen. De vergunninggebieden worden zo beperkt mogelijk gehouden
  • Burgerparticipatie vergroten

Waar ben je naar op zoek?