Kansen voor ieder kind

Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere voorzieningen in het onderwijs.

De Rijswijkse Partij van de Arbeid wil dat de gemeente met de schoolbesturen om de tafel gaat over de grootte van de klassen.
Iedere basisschool in Rijswijk moet zich ontwikkelen tot een brede buurtschool. De brede buurtschool geeft naast goed onderwijs, een breed aanbod aan bijvoorbeeld opvang, cultuur en sport. Samen met de wijk kan de school een buurtfunctie krijgen, waarbij andere activiteiten dan onderwijs en andere bewoners en generaties ook meeprofiteren.
Sport en bewegen zijn geen luxe maar noodzaak: vier keer matig intensief bewegen per week en twee keer per week intensief bewegen, is de nieuwe norm om ziektes als obesitas te voorkomen. Daarom staat de PvdA voor investeringen in schoolsport, breedtesport en topsport. Voorbeelden daarvan zijn: zwemles via de school en een sporthal die de Marimbahal en de Van Zweedenzaal vervangt.

Er komen lespakketten voor basisscholen met het thema duurzaamheid. Concrete projecten op dit gebied worden door de gemeente (financieel en praktisch) gesteund. Schooltuinen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van kennis van en respect voor de natuur. Schooltuintjes worden bereikbaar voor alle Rijswijkse schoolkinderen. Zo nodig komen er nieuwe locaties.

We willen een onderzoek naar de toekomst van de buitensportlocaties (Hoekpolder, Irenepark/Haaglandia), waar veel dynamiek is en een aantal (voetbal-)verenigingen weggaan. Trias, de Bibliotheek, het Museum Rijswijk en de Schouwburg zijn dé culturele instellingen in onze
gemeente. Zij krijgen de ruimte, ook financieel, om hun samenbindende en educatieve rol in de samenleving ook de komende jaren te kunnen spelen. De samenwerking met de scholen wordt verstrekt.
Laaggeletterdheid is ook in onze gemeente onder bepaalde groepen (laagopgeleide ouderen, nieuwkomers, maar ook jongeren zonder diploma) hardnekkig en belemmert mensen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. We zetten samen met bibliotheek, scholen en met welzijnswerk stevig in om via trainingen en begeleiding de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van jong en oud te verbeteren.

 

Onze Doelen:

  • Elk Rijswijks kind woont op loop- of fietsafstand van een passende (brede) school
  • Alle kinderen met een taalachterstand en/of een sociale- of opvoedingsindicatie naar de voorschoolse programma’s
  • Schoolzwemmen opnemen in het lespakket op iedere basisschool
  • Schoolbesturen krijgen budgetten om alle leerlingen te laten deelnemen aan musische vorming, kunst en cultuur en bewegen; Investeren in de Rijswijkse culturele instellingen
  • De nieuwe sporthal ter vervanging van Marimbahal en Van Zweedenzaal komt er snel
  • Schooltuintjes dichtbij scholen

Waar ben je naar op zoek?