Passend werk

Werk (Arbeid) is de motor voor geluk. Het zorgt dat mensen op eigen benen kunnen staan, zich ontwikkelen, mee kunnen doen met de samenleving en erbij horen. Werk voor iedereen is daarom ons belangrijkste doel.

Rijswijk biedt met ruim 20.000 banen veel werkgelegenheid. Nu de economie aantrekt komen er weer banen bij. Toch kan het beter.

De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf moet omhoog. De Rijswijkse PvdA wil hiervoor samen met de gemeente, het MKB, EPO en de andere grote internationale bedrijven in de Rijswijkse gemeente een aanvalsplan maken dat de komende vier jaar wordt uitgevoerd.

Er zijn nog steeds veel mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: jongeren, vooral zij die geen startkwalificatie hebben, vijftigplussers en mensen met een arbeidsbeperking. Voor hen willen we echte banen, met zekerheid en een fatsoenlijk loon. Daar hebben alle werkgevers, en dus ook de gemeente zelf, een rol in. Op dit moment is meer dan 50% van de werkzoekenden in onze gemeente 45+. Een goede analyse van de problemen die deze groep ervaart om aan betaald werk te komen, is belangrijk, evenals gerichte training en coaching om de kansen op werk te vergroten. De PvdA heeft in deze periode bereikt dat meer aandacht uitgaat naar deze doelgroep; deze lijn moet worden voortgezet in 2018 en volgende jaren.

Daarnaast is het belangrijk om samen met werkgevers naar mogelijkheden te zoeken om parttime te werken en/of op specifieke werktijden (schooltijden). Daardoor kunnen bv. alleenstaande ouders gemakkelijker werk en zorg combineren.

Het hebben van schulden is een groot probleem bij het zoeken en vinden van werk. De gemeente mag zelf geen aandeel hebben in de totstandkoming van die schulden, bijvoorbeeld door gemeentelijke procedures. Daarnaast zal een fonds voor schuldensanering voor Rijswijkse werkzoekenden, helpen om weer kansen te creëren voor deze doelgroep.

Onze Doelen:

  • Het aantal werkzoekenden (en dan vooral de jongeren onder hen) in vier jaar halveren, jongeren en vijftigplussers zijn hierbij doelgroepen; de gemeente zet gerichte training en coaching op maat in om de kansen op werk te vergroten
  • De gemeente gunt aanbestedingen en opdrachten alleen aan bedrijven als zij minimaal 5 % van het aangenomen werk laten uitvoeren door werkzoekenden en arbeidsgehandicapten
  • Aan bedrijven die zich in Rijswijk vestigen wordt gevraagd minimaal 5% van de banen in te vullen met arbeidsgehandicapten
  • De gemeente Rijswijk geeft zelf het goede voorbeeld door aan minstens 5% van het aantal eigen werknemers stageplekken voor arbeidsgehandicapten beschikbaar te stellen op diverse posities en locaties in de organisatie
  • Er komt een aanvalsplan met de werkgevers in Rijswijk.

 

Waar ben je naar op zoek?