Pasgeld

Dit groene gebied aan de Vliet en grenzend aan het Elsenburgerbos is te uniek en te kwetsbaar om te bebouwen. Met name Pasgeld Oost heeft een rijke biodiversiteit. En dat moet volgens de PvdA ook zo blijven. Het gebied trekt veel wandelaars uit Rijswijk en de regio.

In oktober 2021 heeft de meerderheid van de raad helaas besloten om in Pasgeld West en Oost 1100 woningen te bouwen. PvdA heeft tevergeefs geprobeerd om de besluitvorming uit te stellen. De milieueffecten zijn namelijk onvoldoende in kaart gebracht. Het besluit is dus helaas genomen, maar de bouw is nog niet gestart. De PvdA zal blijven pleiten voor besluitvorming waarbij het effect op het milieu wordt meegenomen.

Waar ben je naar op zoek?