Een betaalbaar huis

Goed wonen is naast werk een van de belangrijkste pijlers in het programma van de PvdA.

Rijswijk heeft veel oudere inwoners. Daarom maken wij ons sterk voor het realiseren van geschikte ouderenwoningen in combinatie met woonzorg en vormen van groepswonen. Voor de middengroepen is goed en betaalbaar wonen belangrijk. Om starters en doorstromers beter en sneller te helpen zijn afspraken nodig tussen de gemeente, particulieren, projectontwikkelaars en Rijswijkse corporaties. De positie van huurders moet via bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties worden versterkt.

De wachttijd voor een sociale huurwoning kan soms oplopen tot 8 jaar. Dat is onacceptabel. Hiervoor is nieuwbouw nodig, ook omdat we alleen dan op het percentage sociale woningbouw blijven zitten. Voor woningrenovaties van een aantal oude complexen geldt dat dit op grotere schaal en op een betere manier kan worden aangepakt. Nu is er een vicieuze cirkel van achterstallig onderhoud, stijgende huren en hoge energierekeningen. Ook hiervoor willen we een gezamenlijk plan van aanpak tussen de gemeente, de corporaties en de huurder, waarin concrete afspraken staan. Tot slot is het belangrijk dat nieuwbouw (zoals in de wijk Rijswijk Buiten) goed bereikbaar is met openbaar vervoer.

 

Onze Doelen:

 • Realiseren van geschikte ouderenwoningen in combinatie met woonzorg en vormen van groepswonen
 • Meer betaalbare huurwoningen en sociale huurwoningen bouwen, de bestaande sociale huurwoningvoorraad op peil houden en handhaven van het percentage (33%) sociale woningbouw op de totale woningvoorraad, zodat de wachttijd voor een woning terugloopt tot maximaal 4 jaar
 • De achterstand in renovatie van woningen in 4 jaar wegwerken, deze renovaties beter aanpakken en bewoners betrekken
 • Er worden concrete prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties over:
  • het comfortabel en energiezuinig maken van de bestaande voorraad
  • beperkte huurverhoging en renovatie
  • toegankelijkheid o het aantrekkelijk maken van doorstroming
 • Opstellen en jaarlijks bijhouden Woonmonitor met woonbehoefte en woonvoorraadontwikkelingen, inclusief ontwikkelingen in onze buurgemeenten

Waar ben je naar op zoek?