Proces herbestemming Buitenplaats De Voorde weer vlot getrokken!

Door Jos Bolte op 11 maart 2018

Voor de raadsvergadering van 6 maart jongstleden heb ik namens de fractie van de PvdA het proces rond de herbestemming van buitenplaats De Voorde geagendeerd. Dat was nodig omdat de communicatie vanuit het college richting betrokken bewoners en de gemeenteraad al langere tijd veel vragen en weerstand opriep. Voor de buitenplaats had zich begin 2016 een partij gemeld die de buitenplaats wilde herbestemmen tot een vorm van ‘longstay-hotel’. Bijna alle fracties waren op zich positief over het feit dat de in slechte staat van onderhoud verkerende buitenplaats zou worden opgeknapt en een nieuwe bestemming zou krijgen. Tegelijkertijd ontstonden direct bij aanvang discussies over de beoogde aanbouw (waar de bewoners zich in de voorgestelde vorm met name tegen verzetten), maar ook over de afwijking van het bestemmingsplan wat de bebouwing betreft. Over het laatste punt heb ik al eerder bericht, zie https://rijswijk.pvda.nl/fractie/twee-dingen-huis-van-de-stad-en-landgoederenzone/

Niet serieus genomen
Met name de bewoners uit de aanliggende wijk voelen zich niet erg serieus genomen als ze over de (on)wenselijkheden van de herbestemming willen meepraten. Dat leidt zeer regelmatig tot inspreken tijdens Forum- en Raadsvergaderingen. Veel fracties hebben begrip voor de argumenten van de insprekers en manen wethouder Van der Meij keer op keer over de voortgang van het proces en het serieus nemen van de bewoners, los van de belangen van de initiatiefnemer. Met name de laatste periode nam het ongenoegen over de aanpak van de wethouder toe, die het meepraten van de bewoners, vooral om formele redenen, voor zich uit blijft schuiven. Om dat te doorbreken en eindelijk helderheid te krijgen over het vervolgproces en de betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbende partijen, volgde dus een discussie in de gemeenteraad op 8 maart. Door verschillende partijen, ook vanuit de coalitie, werden kritische vragen gesteld en uitspraken gedaan. Wethouder Van der Meij had de boodschap nu wel goed begrepen: hij bood meermaals zijn excuses aan voor de communicatie tijdens het proces en de langdurige onhelderheid. Hij nam ook een voorstel van mij over om op basis van het nu gestarte onderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden (waarbij de bewoners ook worden betrokken!) éérst de kaders die de gemeente stelt aan herontwikkeling door de raad te laten vaststellen alvorens met andere partijen in zee wordt gegaan.

Conclusie: vertrouwen in vervolgtraject
Op basis van de uitvoerige discussie en de opstelling van de wethouder, waarbij zijn verontschuldigingen voor de niet goede communicatie tijdens het proces heel belangrijk waren, constateerde de gemeenteraad dat hiermee het proces voor herbestemming van De Voorde weer op voldoende vertrouwen kan rekenen!

U kunt de discussie terugkijken via: https://rijswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/491003/%2006-03-2018 , vanaf circa 1.05.45.