Buurthuis van de toekomst op sportpark Irene

Door Wil van Nunen op 30 oktober 2018

Buurthuis van de toekomst op sportpark Irene

Schriftelijke vragen namens de PvdA gemeenteraadsfractie:

De nieuwe eigenaren van het sportpark/-complex Irene willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren en het pand overdag en in de avonduren niet-commercieel verhuren. Dit sluit naadloos aan op de voornemens van het College van B en W om in sportcomplexen
maatschappelijke activiteiten te ontplooien onder de noemer ‘Buurthuis van de toekomst.’

Vanuit het innovatieproject Samen Sterk Wijken is al contact gelegd. Er zijn suggesties geopperd om bv. met Resto van Harte, de bewonersorganisaties Steenvoorde en de Strijp, Welzijn Rijswijk, stichting Our House en sportconsulenten gebruik te maken van het pand.

De verschillende groepen kunnen met een symbolisch bedrag een bijdrage leveren aan de reguliere kosten. Daarnaast is een startbedrag van de gemeente wenselijk om in de vaste lasten te voorzien. Mogelijk kan dit bedrag, afhankelijk van de bezettingsgraad, in de daarop volgende jaren, deels weer worden terugbetaald.

De fractie van de PvdA stelt op basis van bovenstaande informatie de volgende artikel 44 vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de bovenstaande ontwikkeling?
  2. Bent u het met ons eens dat deze ontwikkeling goed aansluit op uw eigen plannen met het Buurthuis van de Toekomst?
  3. De ideeën voor buurthuis Irene kunnen op korte termijn verder worden uitgewerkt, omdat er al maatschappelijke partners interesse hebben getoond.
  4. Bent u bereid om met de eigenaren en maatschappelijke partners op korte termijn te overleggen over de haalbaarheid van de plannen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bij een positief antwoord op vraag 4 willen we graag dat u de Raad op de hoogte houdt van de voortgang. Kunt u dit toezeggen?
Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen