Door Erik van der Veer op 24 maart 2017

Mag het licht aan…..?

De afgelopen maanden kun je er niet meer om heen: de openbare verlichting in verschillende wijken in Rijswijk werkt ronduit slecht. Het betreft hier dan steeds enkele straten of gedeeltes van wijken. Het niet functioneren van verlichting is zeer vervelend voor de bewoners en bezoekers en bovendien brengt het onveiligheid met zich mee.

Onze fractie heeft hierover afgelopen dinsdag 21 maart jl. in het forum Stad al mondelingen vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder van der Meij. De beantwoording heeft ons echter niet gerust gesteld zodat de PvdA-fractie de volgende art. 42-vragen stelt aan het College:

 1. In de beantwoording gaf de wethouder aan dat er nog 40 van de 110 onafhankelijke Openbare Verlichtingskasten moeten worden vervangen voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 en dat er momenteel 2 OV-kasten per week worden afgehandeld. Mocht dit het geval zijn dan zou het project naar onze mening pas klaar zijn eind augustus in plaats van eind juni 2017.
  A. Bent U het met onze redenatie eens dat met het huidige tempo van vervanging de afhandeling eind tweede kwartaal 2017 niet gehaald zal gaan worden?
  B.  Zo ja, wat gaat U er aan doen om wel deze planning te gaan halen?
 2. In de beantwoording gaf de wethouder aan dat het “helaas even pijn leiden Is voordat alles weer goed ingeregeld en op orde is”.
  A. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat onze inwoners dat toch anders zien? Dat zij een gevoel krijgen van onder andere onveiligheid, het niet gehoord worden op de door hen aangegeven klachten hieromtrent.
  B. Hoeveel klachten van inwoners of via buurtpreventieteams zijn er de afgelopen (winter)maanden binnengekomen over defecte straatverlichting?
  C. Heeft de duisternis door niet werkende straatverlichting al merkbare gevolgen gehad voor de veiligheid (meer ongevallen, vandalisme, diefstallen etc.)?
  D. Wat doet de gemeente op dit moment om deze problemen op te lossen?
 3. Wilt u er opdracht toe geven dat de aannemer de openbare verlichting in een vervangingsgebied volledig heeft hersteld voordat een volgend gebied wordt opgepakt? Dit om een stapeling van problemen te voorkomen.
 4. Ook horen wij steeds vaker dat op een melding via het KCC, de gemeentelijke website of de MijnGemeente App geen enkele reactie / terugkoppeling wordt ontvangen. Hoe gaat U er voor zorgen dat dit proces van melden klantvriendelijker wordt voor onze inwoners en men wordt geïnformeerd over de voortgang?

Namens de PvdA-fractie

Erik van der Veer

Erik van der Veer

Erik van der Veer

Naast dat ik een geboren (1964) en getogen Rijswijker ben, ben ik bovenal een sociaal democraat in hart en nieren. Ik woon mijn hele leven al vol tevredenheid in Rijswijk. Ben gelukkig getrouwd met Jolanda en wij hebben drie kinderen: Julia, Nienke en Bram. We wonen in de bomenbuurt van Rijswijk, met uitzicht op de

Meer over Erik van der Veer