Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


‘Het verlies is dramatisch, maar we komen terug.’

door Wil van Nunen op 17 maart 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart was voor de PvdA een ‘worst case scenario’. In de peilingen stond de partij al lange tijd op fors verlies, maar de inlevering van 29 zetels (van 38 naar 9) is onvoorstelbaar teleurstellend.

lees verder »

Gratis parkeren komt terug!

door Jos Bolte op 9 maart 2017

Na veel onduidelijkheid over met name het verdwijnen van de blauwe zones in Rijswijk stond dinsdag 7 maart op voorstel van de PvdA het onderwerp ‘Parkeren’ opnieuw op de agenda. Dit ingelaste agendapunt leidde tot een zeer intensieve discussie die bijna de hele avond duurde.

lees verder »

Laat blauwe zones niet tot rode kaart leiden!

door Jos Bolte op 26 februari 2017

Zoals bekend is per 1 januari 2017 het nieuwe parkeerbeleid (fiscalisering) in werking getreden. Althans, dat was de bedoeling, maar feitelijk duurde het nog ruim 5 weken voordat het daadwerkelijk werd ingevoerd. Een rommelige periode waarin het college zijn best deed om de vele vragen die er bij de burgers leven te beantwoorden en onrust

lees verder »

Pontje “Keereweer” definitief uit de vaart

door Jos Bolte op 12 februari 2017

Weet u het nog? In de vorige collegeperiode is het pontje “Keereweer” –mede door een zeer vervelend ongeluk- uit de vaart genomen. Dat leidde tot veel discussie. Vanzelfsprekend vooral bij de direct belanghebbenden die aan of nabij het Jaagpad of in Vrijenban wonen. Een vertrouwd beeld dat verdwijnt: daar worden weinig menselijk gelukkig van.

lees verder »

ANBO Nederland maakt 11.000 Euro subsidie over naar gemeente

door Wil van Nunen op 7 februari 2017

Het geld uit het spaarpotje (subsidiegeld) van de voormalige ANBO-afdeling Rijswijk, bedoeld voor extra activiteiten voor Rijswijkse ouderen, moest bij de verplichte opheffing van de afdeling eind 2015 over overgemaakt naar de landelijke vereniging in Woerden. De PvdA-fractie heeft verschillende malen via schriftelijke en mondelinge vragen aan het College gevraagd hoe het Rijswijkse geld werd

lees verder »

Samen werken aan een sterk en sociaal Rijswijk in 2017

door Wil van Nunen op 16 januari 2017

Terugblikkend op 2016 valt het economisch herstel van Nederland met meer banen en meer koopkracht onder inwoners meteen op. Het kabinet van VVD/PvdA heeft een enorme klus geklaard. In een artikel in het NRC van 14 januari worden deze resultaten op een rij gezet. Ondanks pijnlijke ingrepen in de zorg en in de sociale zekerheid

lees verder »