Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


Klimaatverandering?

door Yvonne Hagenaars op 7 juli 2017
Foto pvda.nl

Hagelstenen zo groot als golfballen, tropische dagen in een gewone junimaand en stormen in juli die we kennen uit de herfst.  De machtigste man van de wereld ontkent echter dat er een klimaatprobleem is. Wij als Rijswijkse PvdA niet. Daarom steunen wij van harte alle initiatieven om Rijswijk groener te maken en daarmee klimaatbestendiger.

lees verder »

In een verbonden samenleving telt iedereen mee!

door Wil van Nunen op 7 juli 2017

Op dinsdagavond 4 juli werd het ‘Voorjaarsdebat’ gehouden, waarbij de Raad Rijswijk terugblikte op de Jaarrekening 2016, de eerste Halfjaarrapportage 2017 en het College nieuwe kaders meegaf voor de Begroting 2018. De financiën zijn op orde.

lees verder »

Bijdrage PvdA in kaderdebat 2017

4 juli 2017

Voorzitter, Allereerst dank en complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie voor alle stukken die wij hebben ontvangen evenals de beantwoording van de schriftelijke vragen. De PvdA zal zich in haar inbreng op dit moment vooral richten op thema’s in het Sociaal Domein, een domein waarvoor wij, zoals u weet, bij uitstek veel aandacht

lees verder »

Café Rood van 21 juni 2017

1 juli 2017

Dit café Rood met als motto “Wat wilt u voor Rijswijk” is georganiseerd om Rijswijkers in de gelegenheid te stellen input te leveren voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

lees verder »

Aparte wachtlijsten voor ouderen

27 juni 2017

Om de grote woningnood onder senioren in Rijswijk aan te pakken, willen Wil van Nunen (PvdA) en Johanna Besteman (CDA) speciale wachtlijsten voor ouderen en ‘woningen’ tegen eenzaamheid. 

lees verder »

Vaderdag, vrienden en vrolijkheid

18 juni 2017
Foto PvdA Rijswijk

Vaderdag, vrienden en vrolijkheid, en dat alles met veel strandballen! De zaterdag voor vaderdag. ‘Waarom verdien jij een strandbal?’ ‘Omdat ik die morgen aan mijn vader geef.’ Nou, dan verdient zo’n kindje die bal toch?

lees verder »