Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


Huis van de Stad

door Jos Bolte op 25 april 2017

Dinsdag 18 april werd door de gemeenteraad in een forumvergadering het concept-raadsvoorstel van het college besproken om te komen tot een “Huis van de Stad”. Voorafgaand was er een mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, gezien de enorme berg aan informatie (inclusief bijlagen vele honderden pagina’s bij elkaar!). De vragen die onze fractie heeft gesteld

lees verder »

Jan Schaper-leergang: een vliegende start als raadslid!

door Campagneteam op 12 april 2017

Heb je interesse in de lokale politiek? Wil je meer weten over hoe politiek werkt? En of dit iets voor jou is? Schrijf je dan in voor de Jan Schaper-leergang die dit voorjaar van start gaat. Deze leergang is bedoeld voor iedereen die erover denkt om zich namens de PvdA te kandideren voor de Gemeenteraadsverkiezingen

lees verder »

Maatschappelijke organisaties en bedrijven tekenden armoedepact Rijswijk

11 april 2017
Foto Erwin Dijkgraaf

Wethouders Björn Lugthart, Marloes Borsboom, en gemeenteraadslid Wil van Nunen waren donderdag 6 april 2017 aanwezig bij de bijeenkomst Moedige mensen. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden maatschappelijke organisaties en bedrijven het armoedepact. Deze organisaties vormen het netwerk financiële redzaamheid.

lees verder »

Sociale woningbouw en middel dure huurwoning zorgpunt!

door Jos Bolte op 6 april 2017

Dinsdag 4 april stond op de raadsagenda de Woonvisie Haaglanden. Deze regionale woonvisie heeft als doel een goed op elkaar afgestemd woonbeleid in de regio, zodat gemeenten elkaar aanvullen in plaats van concurreren. De woonvisie is een richtinggevend kwantitatief en kwalitatief kader, zo staat er in geschreven.

lees verder »

Mag het licht aan…..?

door Erik van der Veer op 24 maart 2017

De afgelopen maanden kun je er niet meer om heen: de openbare verlichting in verschillende wijken in Rijswijk werkt ronduit slecht. Het betreft hier dan steeds enkele straten of gedeeltes van wijken. Het niet functioneren van verlichting is zeer vervelend voor de bewoners en bezoekers en bovendien brengt het onveiligheid met zich mee. Onze fractie

lees verder »

‘Het verlies is dramatisch, maar we komen terug.’

door Wil van Nunen op 17 maart 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart was voor de PvdA een ‘worst case scenario’. In de peilingen stond de partij al lange tijd op fors verlies, maar de inlevering van 29 zetels (van 38 naar 9) is onvoorstelbaar teleurstellend.

lees verder »