Drie Speerpunten voor Rijswijk 2022 – 2026

Drie speerpunten voor een Rijswijk waar iedereen zich thuis voelt

De PvdA Rijswijk is voor eerlijke kansen. We willen dat iedereen zich weer thuis voelt in Rijswijk. Daarom richten we ons op drie speerpunten: een Rijswijk zonder armoede, een groen Rijswijk en betaalbare woningen voor iedereen.

1. Armoede Rijswijk uit, te beginnen met kinderarmoede

De cijfers liegen er niet om. Bijna één op de vijf kinderen en veertig procent van de eenoudergezinnen in Rijswijk leeft in armoede. Geldzorgen hebben een enorme impact. Kinderen in armoede staan direct al 1-0 achter.

De PvdA geeft ieder kind een kans. We zetten in op taalonderwijs en we maken muziekles, cultuur en sport gratis voor kinderen die dat nodig hebben. Maatschappelijke organisaties krijgen weer slagkracht. Er wordt geluisterd en er is ruimte voor maatwerk. Er komen meer basisbanen voor mensen die moeilijk een baan vinden in Rijswijkse wijken, bijvoorbeeld bij buurthuiskamers. We bestrijden armoede in al het beleid: niet alleen via sociaal beleid, maar bijvoorbeeld ook woningbouw, onderwijs en sport. Dit vraagt om coördinatie en slagkracht en daarom pleit de PvdA voor het benoemen van een wethouder armoedebestrijding.
 
 
2. Een groen en klimaatneutraal Rijswijk, met schone lucht

Het is slecht gesteld met het groen in Rijswijk. Waren we in 2006 nog de tweede groenste gemeente, nu bungelen we onderaan op plek 216. De luchtkwaliteit is de op één na slechtste van Nederland: inademen van de lucht staat gelijk aan meeroken van bijna zeven sigaretten per dag. En slechts 3% van onze energie is duurzaam, op de eerste dag van januari zijn we er al doorheen.

De PvdA wil meer en beter groen, te beginnen in de versteende wijken. We zetten grote stappen op verduurzaming en zorgen dat we iedereen meenemen. Woningcorporaties isoleren binnen tien jaar hun woningen zonder lastenstijging. Er komen groene daken, meer bomen, meer zonnepanelen, betere fietsfaciliteiten. We ondertunnelen de Beatrixlaan. We zijn binnen tien jaar klimaatneutraal, dat financieren we met geld uit de Eneco-aandelen en Rijkssubsidies.
 
 
3. Betaalbare woningen

Rijswijk is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Rijswijk bouwt veel, maar vooral voor de dikke portemonnee en minder sociale huur. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot 711 euro. Deze zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot 3400 per maand: bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen, politieagenten of basisschoolleraren. De PvdA wil dat zij in Rijswijk kunnen wonen. We gaan weer naar de 30% sociale huur: fijne, groene woningen.

Wachtlijsten zijn verleden tijd. Het is belangrijk om dichtbij je werk te kunnen wonen als thuiswerken geen optie is. Daarom krijgen leraren, zorgmedewerkers en politieagenten voorrang op woningtoewijzing, net als in Amsterdam.
De woningmarkt kent nu te veel verliezers. Investeerders kapen woningen weg voor starters. De PvdA pakt speculanten aan en geeft starters een kans op de woningmarkt, door het verplicht te maken koopwoningen zelf te bewonen. En we maken het mogelijk eerst alleen het huis en later pas de grond te kopen, zoals in Zaandam.

 
Kies sociaal, stem PvdA lijst 7

Waar ben je naar op zoek?