Je toekomst begint op de (weekend)school: ontdek je talenten!

Door Wil van Nunen op 14 november 2018

Met een haalbaarheidsonderzoek en nadere invulling van de doelgroep, kosten en meewerkende partners heeft het College zich bereid getoond om een eerste stap te zetten op weg naar een (mogelijke) start van een weekendschool in Rijswijk.

Daar is de Rijswijkse PvdA-fractie, initiatiefnemer van de motie, die het College in het begrotingsdebat op 6 en 8 november daartoe opriep, heel blij mee. De weekendschool is al in verschillende gemeenten een heel goed concept gebleken om jongeren uit minder kansrijke gezinnen tussen 10 en 14 jaar een programma met gastlessen en excursies aan te bieden om zich breed te oriënteren op hun toekomst.

Alle kinderen behoren dezelfde kansen te hebben om zich te laten inspireren en informeren over wat opleidingen en beroepen in de praktijk inhouden en omhierover in gesprek te gaan met professionals. Een gesprek over je toekomstmogelijkheden kunnen doelgroep-jongeren van de weekendschool, niet of nauwelijks in hun thuisomgeving voeren.

Deelname aan de weekendschool maakt echt een verschil, wijst onderzoek uit. Een groter zelfvertrouwen in wat je kunt en wilt, een grotere interesse in school en studie en betere presentatievaardigheden blijken sterk toe te nemen bij jongeren op de weekendschool. Ook Rijswijkse jongeren kunnen hier veel aan hebben. Samen met scholen en andere maatschappelijke partners kan er invulling aan worden gegeven.

Alle reden dus voor de PvdA-fractie om, met steun van meerdere fracties, het College te vragen snel de kansen en de doelgroep in kaart te brengen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Inmiddels heeft onze fractie al voldoende signalen ontvangen, dat een weekendschool in Rijswijk ertoe kan bijdragen, dat jongeren beter gemotiveerd en geïnspireerd een volgende stap zetten.

Een mooie toekomst, een zekere toekomst: voor iedereen, voor ieder individu.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen