Irene Jansen, nummer 5 op de lijst

12 maart 2018

Samen werken aan kansen voor elk kind, dit is het thema van ons verkiezingsprogramma dat mij het meest bezig houdt. Als moeder van twee kinderen en als kindercoach. In mijn vorige werk in de kinderopvang en in het basisonderwijs en nu vanuit mijn praktijk heb ik vele kinderen gezien die niet alle kansen kregen. En dat knaagt aan mijn rechtvaardigheidsgevoel.

Een kind hier in Nederland zou geen armoede moeten kennen, zou altijd naar school moeten kunnen, voldoende kunnen bewegen, toegang moeten hebben tot culturele voorzieningen en heeft recht op schone lucht om in te leven. Helaas moeten we te vaak concluderen dat kinderen, ook hier in Rijswijk, dit niet allemaal hebben.

Kansen in het onderwijs bijvoorbeeld. Er is mooie basis gelegd voor de brede school in de afgelopen twee raadsperiodes. Zulke scholen bieden mogelijkheden om toe te werken naar nog meer maatwerk voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Door ruimte te creëren in de brede school voor meerdere organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Ruimte voor kinderopvang en de huisarts is vaak al ingecalculeerd, maar ook het Centrum voor jeugd en gezin, welzijnswerk en schoolmaatschappelijk werk zouden hun plekje moeten krijgen in het gebouw. Hierdoor hou je de zorglijnen kort en kun nog meer maatwerk bieden. De buurthuiskamers kunnen ook hier gerealiseerd worden en een verbindende factor zijn tussen jong en oud in een buurt.

Maar er moeten ook duidelijkere kaders komen wat een brede school zou moeten zijn, want over de invulling hiervan zijn vaak verschillende visies. De gemeente mag hier een meer bemiddelende rol gaan vervullen. Zo zorg je ervoor dat scholen en andere instanties die samen een brede school gaan vormen ook echt samenwerken. Waardoor er een brede school ofwel een buurt/kindcentrum ontstaat waar alle kinderen de kans krijgen om uit te groeien tot jonge volwassenen die hun steentje kunnen bijdragen aan onze maatschappij. Dat is toch waar we het voor doen?

Als je het hebt over kansen voor elk kind vergeten we vaak dat kinderen heel goed in staat zijn om zelf mee te denken over hun toekomst. Kinderen hebben de kracht om heel creatief te denken en daarmee slimme oplossingen te bedenken voor soms complexe problemen. Dat is toch een kracht die elke gemeente zou moeten gebruiken? Ik ga mij daarom ook inzetten om kinderen meer podium te geven om mee te praten over hun toekomst. De kinderrechten-ambassadeurs zijn hier o.a. een mooi voorbeeld van en tijdens hun bijeenkomst kort geleden in de raad kregen zij niets meer dan lof. Laten we hen nog serieuzer nemen en niet alleen de loftrompet erover steken.