College: infrastructuur geen directe oorzaak verkeersongevallen

19 maart 2018

Volgens de website “verkeersongevallen.info” is sinds 2008 het aantal ongevallen in Rijswijk ruim verdubbelt van 187 naar 431 in 2016. Het aantal slachtoffers steeg in die zelfde periode van 52 naar 118. Voor de fractie van de PvdA was deze schikbarende toename zeer verontrustend  en heeft daarom eerder vragen gesteld hierover aan het college.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat vooral verkeersgedrag de belangrijkste veroorzaker is van deze toename van ongevallen. Het college zegt ook dat ze tot op heden geen meldingen van de verkeerspolitie gekregen hebben, ook niet desgevraagd, dat de infrastructuur bij de onderzochte aanrijdingen in Rijswijk een directe oorzaak van de ongevallen zijn geweest. Ook geeft het college aan dat het voorkomen van verkeersongevallen constante aandacht krijgt.

De volledige vragen en de antwoorden leest u hieronder:

Schrikbarende toename verkeersongevallen

Volgens de website “verkeersongevallen.info” is sinds 2008 het aantal ongevallen in Rijswijk ruim verdubbeld van 187 naar 431 in 2016. Het aantal slachtoffers steeg in diezelfde periode van 52 naar 118. Wij vinden deze toename schrikbarend en zeer verontrustend en stellen daarover de volgende vragen:

 1. Zijn de ongevallencijfers bij uw college bekend en kloppen deze met uw informatie?
 2. Zijn er locaties die opvallend hoog scoren als het gaat om verkeersongevallen?
 3. Speelt volgens u de fysieke situatie c.q. de infrastructuur (overzichtelijkheid  voor de weggebruiker) een belangrijke rol bij verkeersongevallen in Rijswijk?
 4. Speelt de afstelling van verkeerslichten (in sommige situaties lijken die erg weinig wachttijd te kennen) mogelijk een rol?
 5. In hoeveel situaties zijn er (brom)fietsers betrokken bij de ongevallen?
 6. Wilt u op zeer korte termijn (gezien de ernst van de situatie denken wij aan een termijn van maximaal 3 maanden) ingrijpende maatregelen nemen om het aantal verkeersongevallen in Rijswijk sterk terug te dringen en de Raad daarover informeren?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,
Jos Bolte

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja, deze gegevens zijn bij ons bekend. Wij hanteren echter een ander databestand, evenals de regiogemeenten. Onze gegevens bestaan uit politieregistraties die zijn gecontroleerd en zodoende een hogere betrouwbaarheid hebben. Overigens laten deze cijfers ook een stijging zien.
 2. Nee.
 3. Nee, tot op heden hebben wij geen meldingen van de verkeerspolitie gekregen, ook niet desgevraagd, dat de infrastructuur bij de onderzochte aanrijdingen in Rijswijk een directe oorzaak van de ongevallen is geweest. Volgens landelijk onderzoek is verkeersgedrag de belangrijkste veroorzaker van ongevallen.
 4. De afstelling van onze verkeerslichten is in orde. Er wordt rekening gehouden met voldoende ontruimingstijd (dat wil zeggen de tijd dat alle lichten op alle richtingen op rood staan, vóórdat een van de rijrichtingen groen krijgt).
 5. In 2016 (cijfers 2017 nog niet beschikbaar) zijn er 97 ongevallen met (brom)fietsers geregistreerd, waarbij 40 gewonden zijn gevallen.
 6. Het voorkomen van verkeersongevallen heeft bij ons constant aandacht. Na een ernstig ongeval bekijken we gezamenlijk met de verkeerspolitie of er aan de infrastructuur zaken schorten. Daarnaast houden we samen met Provincie en Metropoolregio campagnes gericht op het gedrag van de weggebruikers. Daarmee proberen we de grootste veroorzaker van ongevallen, menselijk (ongewenst) gedrag, terug te dringen. In het verleden zijn campagnes, gecombineerd met gerichte handhaving door politie, effectief gebleken. Bijvoorbeeld de BOB campagnes of het dragen van autogordels. De stijging van het aantal ongevallen is een zorgelijke ontwikkeling. Het valt op dat met name bromfietsers relatief vaker betrokken zijn bij ongevallen. We zullen de komende jaren bij onze activiteiten en campagnes de aandacht voor deze doelgroep intensiveren.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC      drs. M.J. Bezuijen