Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Onze drie speerpunten voor een Rijswijk waar iedereen zich thuis voelt!

De PvdA Rijswijk is voor eerlijke kansen. We willen dat iedereen zich weer thuis voelt in Rijswijk. Daarom focussen we op drie speerpunten;

1. Armoede Rijswijk uit, te beginnen met kinderarmoede

De cijfers liegen er niet om. Bijna één op de vijf kinderen en veertig procent van de eenoudergezinnen in Rijswijk leeft in armoede. Geldzorgen hebben een enorme impact. Kinderen in armoede staan direct al 1-0 achter.

De PvdA geeft ieder kind een kans. We zetten in op taalonderwijs en we maken muziekles, cultuur en sport gratis voor kinderen die dat nodig hebben. Maatschappelijke organisaties krijgen weer slagkracht. Er wordt geluisterd en er is ruimte voor maatwerk. Er komen meer basisbanen voor mensen die moeilijk een baan vinden in Rijswijkse wijken, bijvoorbeeld bij buurthuiskamers. We bestrijden armoede in al het beleid: niet alleen via sociaal beleid, maar bijvoorbeeld ook woningbouw, onderwijs en sport. Dit vraagt om coördinatie en slagkracht en daarom pleit de PvdA voor het benoemen van een wethouder armoedebestrijding.

2. Een groen en klimaatneutraal Rijswijk, met schone lucht

Het is slecht gesteld met het groen in Rijswijk. Waren we in 2006 nog de tweede groenste gemeente, nu bungelen we onderaan op plek 216. De luchtkwaliteit is de op één na slechtste van Nederland: inademen van de lucht staat gelijk aan meeroken van bijna zeven sigaretten per dag. En slechts 3% van onze energie is duurzaam, op de eerste dag van januari zijn we er al doorheen.

De PvdA wil meer en beter groen, te beginnen in de versteende wijken. We zetten grote stappen op verduurzaming en zorgen dat we iedereen meenemen. Woningcorporaties isoleren binnen tien jaar hun woningen zonder lastenstijging. Er komen groene daken, meer bomen, meer zonnepanelen, betere fietsfaciliteiten. We ondertunnelen de Beatrixlaan. We zijn binnen tien jaar klimaatneutraal, dat financieren we met geld uit de Eneco-aandelen en Rijkssubsidies.

3. Betaalbare woningen

Rijswijk is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Rijswijk bouwt veel, maar vooral voor de dikke portemonnee en minder sociale huur. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot 711 euro. Deze zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot 3400 per maand: bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen, politieagenten of basisschoolleraren. De PvdA wil dat zij in Rijswijk kunnen wonen. We gaan weer naar de 30% sociale huur: fijne, groene woningen. Wachtlijsten zijn verleden tijd. Het is belangrijk om dichtbij je werk te kunnen wonen als thuiswerken geen optie is. Daarom krijgen leraren, zorgmedewerkers en politieagenten voorrang op woningtoewijzing, net als in Amsterdam.

De woningmarkt kent nu te veel verliezers. Investeerders kapen woningen weg voor starters. De PvdA pakt speculanten aan en geeft starters een kans op de woningmarkt, door het verplicht te maken koopwoningen zelf te bewonen. En we maken het mogelijk eerst alleen het huis en later pas de grond te kopen, zoals in Zaandam.

Een Rijswijk waar iedereen zich thuis voelt.

Ons volledige verkiezingsprogramma 2022-2026: Rijswijk eerlijk en groen’ is HIER ook te downloaden.

Onze plannen voor:

1

Wonen

Thuis… Goed wonen is naast werk de belangrijkste pijler in bestaanszekerheid. Iedereen moet zich in zijn huis, thuis voelen. In Nederland is wonen een markt geworden. Ook in Rijswijk is

Ons plan
2

Onderwijs en Cultuur

Opgroeien, leren en leven in een veilige en creatieve omgeving. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daartoe moet de basis op orde zijn. Al zit er maar éen kind

Ons plan
3

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding Kinderen mogen nooit in Rijswijk in armoede leven. De regelingen voor steun aan die Rijswijkse kinderen, worden waar nodig uitgebreid. Alle kinderen moeten die middelen hebben, die nodig zijn

Ons plan
4

Een groen Rijswijk

Een groen Rijswijk Schone lucht en een gezond en schoon milieu zijn voorwaardelijk voor het voortbestaan. Rijswijkers krijgen de mogelijkheid om allemaal hun steentje bij te dragen. Nieuwbouw dient klimaatneutraal

Ons plan
5

Gemeentediensten

Gemeentediensten Bestaanszekerheid: gemeente maakt een thuis voor iedereen mogelijk. Overheden hebben de afgelopen jaren veel vertrouwen verspild. Van grote tot kleine zaken, ook de gemeente Rijswijk laat steken vallen. Rijswijk

Ons plan
6

Werk

Werk Inwoners van Rijswijk moeten plannen kunnen maken voor zichzelf én voor hun kinderen. De gemeente ziet er op alle beleidsterreinen op toe dat de maatregelen er niet zijn voor

Ons plan
7

Zorg

Zorg Omkijken naar elkaar. De ruimte hebben om voor een ander en jezelf te kunnen zorgen. Ook als het soms minder gaat. Dat is het uitgangspunt van de Rijswijkse PvdA.

Ons plan
8

Schone en veilige straten

Schone en veilige straten Thuis. Ook buiten moet als thuis voelen. De PvdA wil in iedere wijk een ontmoetingsplek of ‘huiskamer’. Voorkomen is beter dan genezen. Een hele schone en

Ons plan
9

Samenwerkend Rijswijk

Samenwerkend Rijswijk Rijswijk kan veel alleen, maar samenwerking met andere gemeenten is vaak gewenst uit een oogpunt van efficiency en om de slagkracht, effectiviteit en duurzaamheid van maatregelen of uitvoeringstaken

Ons plan

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?