Rijswijkse PvdA: geen aantasting Delftweg

17 mei 2018

De Rijswijkse PvdA is niet blij met de plannen van de provincie om het Rijn-Schiekanaal (“de Vliet”) te verbreden. Vooral bij het gedeelte tussen de Broekmolenweg en de grens met Delft zal dat ten koste gaan van bomen, verkeersveiligheid en woongenot van de bewoners aan de Delftweg. Net als die bewoners vraagt de Rijswijkse PvdA zich ook af of het wel nodig is. Het gebeurt maar een enkele keer dat op dat deel twee schepen elkaar moeten passeren en het zicht voor de schippers wordt door verbreding van de vaarweg ook niet verbeterd.

De gemeenteraadsfractie van de Rijswijkse PvdA heeft daarom een motie ingediend die het college van B&W opdraagt het bestemmingsplan niet te wijzigen maar met de provincie te zoeken naar een betere oplossing. Natuurlijk heeft de fractie standpunt ook gedeeld met de PvdA-fractie in Provinciale Staten.

In de vergadering van 15 mei jongstleden heeft de gemeenteraad deze motie besproken.
De aandacht die de bewoners vragen voor hun bezwaren tegen de plannen van de Provincie, vindt een breed draagvlak binnen de raad. Diverse partijen spraken uit dat als de provincie een bestemmingsplanwijziging aanvraagt, zij hiertegen zullen stemmen. De meerderheid van de partijen vindt het echter nog niet nodig dit standpunt middels een motie te bekrachtigen.
Hierop heeft de Rijswijkse PvdA fractie besloten de motie aan te houden en opnieuw in te dienen als dat nog nodig is, zo mogelijk samen met andere fracties.

Motie Delftweg   20180514