Is de jeugdhulpverlening voor iedereen toereikend in Rijswijk?

15 juni 2018

Namens de PvdA fractie hebben Wil van Nunen en Irene jansen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk  over hoe toereikend de jeugdhulpverlening is voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of autisme. Dit na aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 13 juli jl. met als kop: Äutistische kinderen zijn de verliezers van jeugdzorg” https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/autistische-kinderen-zijn-de-verliezers-van-jeugdzorg~b9691d4f/
Hierin worden diverse verhalen beschreven over hoe kinderen met een licht verstandelijke beperking of diagnose autisme onvoldoende of geen hulpverlening meer ontvangen via de jeugdhulpverlening. Vaak door budgettering of onvoldoende kennis bij de hulpverlening om de juiste hulp aan te bieden. Daar waar wel goede hulp aangeboden wordt, is deze maar voor een jaar en daarna begint de aanvraag weer van voren af aan en is het maar de vraag of deze gehonoreerd gaat worden. Of als de geboden hulpverlening niet toereikend is en door ouder geweigerd wordt dan kan het zomaar gebeuren dat veilig thuis op de stoep staat. Want als je zorg weigert voor je kind staat dit gelijk aan mishandeling.

Na aanleiding van dit artikel heeft de Rijswijkse PvdA de volgende artikel 44 vragen aan het College van B&W:

  1. Hoeveel kinderen zijn er bekend bij de gemeente met een licht verstandelijke beperking of Autisme? Wordt er aan deze kinderen en ouders genoeg ondersteuning geboden? Beperkt dit zich niet alleen tot opvoedhulp? Is deze hulp langdurig en komen er geen situaties voor zoals benoemd in bovenstaand artikel? (Ouders moeten elk jaar opnieuw hulpverlening aanvragen en krijgen deze soms niet toegewezen en draaien dan zelf voor de kosten op)
  2. Beschikken de wijkteams in Rijswijk over voldoende kennis om passende hulpverlening te bieden aan kinderen met een licht verstandelijke beperking of een autisme spectrum stoornis? Is er expert in dienst bij het CJG op dit gebied?
  3. En mocht het traject niet soepel verlopen, waar kan de ouder naar toe met zijn klachten? Is dit ook bekend bij ouders? En hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheid of te wel hoeveel klachten zijn er in totaal sinds 2015 bij de gemeente neergelegd waarbij de aangeboden hulpverlening ontoereikend bleek in de ogen van de aanvrager?
  4. Hoeveel meldingen zijn er gedaan bij veilig thuis, sinds 2015, omdat een ouder hulpverlening geweigerd heeft die volgens hen niet toereikend genoeg is? Hoeveel uit huisplaatsingen zijn er sinds 2015 geweest, omdat een ouder hulpverlening geweigerd heeft die volgens hen niet toereikend genoeg is?

PvdA Rijswijk

Wil van Nunen, raadslid
Irene Jansen, fractie assistent