Gebarentaal

Iedereen doet mee.
De PvdA vertaalt het verkiezingsprogramma daarom ook in gebarentaal, zodat doven ook geïnformeerd kunnen stemmen.

Iedereen doet mee.

De PvdA vertaalt het verkiezingsprogramma daarom ook in gebarentaal, zodat doven ook geïnformeerd kunnen stemmen.

PvdA: drie speerpunten voor een Rijswijk waar iedereen zich thuis voelt

De PvdA Rijswijk is voor eerlijke kansen. We willen dat iedereen zich weer thuis voelt in Rijswijk. Daarom richten we ons op drie speerpunten: een Rijswijk zonder armoede, een groen Rijswijk en betaalbare woningen voor iedereen.

1. Armoede Rijswijk uit, te beginnen met kinderarmoede

Bijna één op de vijf kinderen en veertig procent van de eenoudergezinnen in Rijswijk leeft in armoede. Geldzorgen hebben een enorme impact.
De PvdA geeft ieder kind een kans. Muziekles, cultuur en sport worden gratis voor kinderen die dat nodig hebben. Taalonderwijs wordt beter door bijvoorbeeld gratis voorschoolse les. Maatschappelijke organisaties krijgen weer slagkracht. En er komen basisbanen voor mensen die moeilijk een baan vinden.
We bestrijden armoede in ál het beleid. Dus ook bij woningbouw, onderwijs en sport. Hierom pleit de PvdA voor het benoemen van een wethouder armoedebestrijding.

2. Een groen en klimaatneutraal Rijswijk, met schone lucht

Het is slecht gesteld met het groen in Rijswijk. In 2006 waren we de tweede groenste gemeente. Nu zijn we nummer 216. De luchtkwaliteit is de op één na slechtste van Nederland: inademen van de lucht staat gelijk aan meeroken van bijna zeven sigaretten per dag. En slechts 3% van onze energie is duurzaam.

De PvdA wil meer en beter groen, te beginnen in de versteende wijken. We verduurzamen en nemen iedereen daarin mee. Woningcorporaties isoleren hun woningen zonder lastenstijging. Er komen groene daken, meer bomen, meer zonnepanelen, betere fietsfaciliteiten. We ondertunnelen de Beatrixlaan. We zijn binnen tien jaar klimaatneutraal, door de Eneco-aandelen en Rijkssubsidies te investeren.

3. Betaalbare woningen

Rijswijk is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Rijswijk bouwt veel, maar weinig is sociale huur. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot 711 euro. Deze zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot 3400 euro per maand: bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen, politieagenten of basisschoolleraren. De PvdA wil dat zij in Rijswijk kunnen wonen.

We gaan weer naar de 30% sociale huur. Wachtlijsten zijn verleden tijd. Het is belangrijk om dichtbij je werk te kunnen wonen als thuiswerken geen optie is. Daarom krijgen leraren, zorgmedewerkers en politieagenten voorrang op woningtoewijzing, net als in Amsterdam.
De woningmarkt kent nu te veel verliezers. Investeerders kapen woningen weg voor starters. De PvdA pakt speculanten aan en geeft starters een kans op de woningmarkt, door het verplicht te maken koopwoningen zelf te bewonen. En we maken het mogelijk eerst alleen het huis en later pas de grond te kopen, zoals in Zaandam.

Kies sociaal, stem PvdA

Waar ben je naar op zoek?