Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Financiën; Facilitaire zaken; Kinderopvang; Duurzaamheid en innovatie; Milieu; Zwerfdieren; Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie); Actieve en passieve cultuurparticipatie; Sociaal Cultureel werk; Buurt- en speeltuinwerk; Vorming en Ontwikkeling, Sociale Zaken incl. armoedebeleid en minima; Opvang nieuwkomers/vluchtelingen; Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg; Minimabeleid; WMO; Inkoopbeleid sociaal domein: Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; Sociaal Raadsman; In- en externe betrekkingen; Document management; Coördinatie Regionale samenwerkingYvonne Integriteit.
Wil van Nunen