bestuurslid

Rick Krumeich

Uit volle overtuiging heb ik de keuze gemaakt om mij te kandideren voor het raadlidmaatschap voor de PvdA Rijswijk. Ik ben dan ook erg blij met mijn plaats op de lijst.

In mijn studententijd heb ik een tijd lang als (stagiair)beleidsmedewerker gewerkt en sindsdien is mijn politieke interesse nooit weggeweest. Door toenemend populisme en vooral door de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen vond ik het tijd om politiek actief te worden. Ik ben geïnteresseerd geraakt in lokale politiek omdat ik grote onvrede gevoeld heb bij de opstelling van de PvdA in de landelijke politiek en daarbuiten. Ik vind dat de partij te ver is opgeschoven naar rechts. Maar vooral het paternalisme, de regenteske kenmerken van de PvdA, zijn mijns inziens de grote oorzaak van het zetelverlies.

Bij zulke kritiek vind ik het belangrijk dat je zelf ook met oplossingen komt en actief wordt. Ik wil dan ook graag van dichtbij met veel energie een constructieve bijdrage leveren aan de lokale politiek.

Ik ben geen “diehard PvdA lid”. Ik zie mijzelf als een sociaal democraat die op vele terreinen wat linkser is. Ik heb de behoefte om de beweegredenen van “opponenten/stakeholders” (nu andere politieke partijen) te snappen en samen te puzzelen om te komen tot gewoon de beste oplossing. Even geen enge dogmatiek meer please!!

Ik breng geen rust in een organisatie. Volgens mij kan ik wel processen in beweging zetten. Daarbij heb ik de behoefte om anderen ook zaken te gunnen! Het (mode)woord “verbinden” is dan toch het meest treffend. Bijna ‘van nature’ is het leggen van verbindingen tussen allerlei (vaak totaal van elkaar verschillende) partijen ook binnen mijn werk in het onderwijs de rode draad geworden.
Na vele jaren als teamleider ben ik nu projectleider van diverse onderwijsinnovaties binnen en buiten het Albeda College. Verder ben ik een deeltijdstudie Master of Business Information gestart. Ik initieer allerlei (digitale)onderwijsinnovaties en wanneer deze “draaien” ben ik weer op zoek naar andere projecten. Volgens mij zijn de vaardigheden die ik hierbij inzet goed bruikbaar in de Rijswijkse politiek.

Ik kan heus niet de Rijswijkse wereld verbeteren. Ik wil een politiek bewustwordingsproces in beweging brengen. Ik denk dat er een andere politieke stijl nodig is bij de PvdA en ik wil daar een grote bijdrage aan leveren. Ik roep jullie, kiezers…iedereen!, dan ook graag op mij aan te spreken op machtsarrogantie, regentesk gedrag, dogmatiek of op opvoeding van anders denkenden.

Wij gaan het niet de kiezers beter uitleggen, zij gaan het ons beter uitleggen!