Jos Bolte

Raadslid
Beheer/Inrichting openbare ruimte; Riolering; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Wonen en Volkshuisvesting; Wijk- en ontwikkelingsplannen (WOP); Reiniging; Groenbeheer; Grondzaken.
Economie; Citymarketing en toerisme; Verkeer en Vervoer (projecten/ beleid); Sport; Maatschappelijk vastgoed.

Sir Winston Churchilllaan 957

2286 AC Rijswijk

Gratis parkeren terug!

door Jos Bolte op 7 juni 2017

Het betaald parkeren, ook tegen een laag tarief, in de gebieden waar vroeger blauwe zones golden (met name bij buurtwinkelcentra, sport- en welzijnsaccommodaties) leverde zowel van winkeliers als van gebruikers en vrijwilligers veel commentaar op.

lees verder »

Huis van de Stad: de volgende fase

door Jos Bolte op 15 mei 2017

Dinsdag 9 mei is in de gemeenteraad het voorstel behandeld voor de volgende fase om (al dan niet) te komen tot een “Huis van de Stad”. Zoals ik al eerder heb gemeld (zie ook mijn terugkoppeling uit de laatste Forumvergadering van 18 april) had en heeft onze fractie veel vragen of dit een verstandig besluit

lees verder »

Huis van de Stad

door Jos Bolte op 25 april 2017

Dinsdag 18 april werd door de gemeenteraad in een forumvergadering het concept-raadsvoorstel van het college besproken om te komen tot een “Huis van de Stad”. Voorafgaand was er een mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, gezien de enorme berg aan informatie (inclusief bijlagen vele honderden pagina’s bij elkaar!). De vragen die onze fractie heeft gesteld

lees verder »

Sociale woningbouw en middel dure huurwoning zorgpunt!

door Jos Bolte op 6 april 2017

Dinsdag 4 april stond op de raadsagenda de Woonvisie Haaglanden. Deze regionale woonvisie heeft als doel een goed op elkaar afgestemd woonbeleid in de regio, zodat gemeenten elkaar aanvullen in plaats van concurreren. De woonvisie is een richtinggevend kwantitatief en kwalitatief kader, zo staat er in geschreven.

lees verder »

Gratis parkeren komt terug!

door Jos Bolte op 9 maart 2017

Na veel onduidelijkheid over met name het verdwijnen van de blauwe zones in Rijswijk stond dinsdag 7 maart op voorstel van de PvdA het onderwerp ‘Parkeren’ opnieuw op de agenda. Dit ingelaste agendapunt leidde tot een zeer intensieve discussie die bijna de hele avond duurde.

lees verder »

Laat blauwe zones niet tot rode kaart leiden!

door Jos Bolte op 26 februari 2017

Zoals bekend is per 1 januari 2017 het nieuwe parkeerbeleid (fiscalisering) in werking getreden. Althans, dat was de bedoeling, maar feitelijk duurde het nog ruim 5 weken voordat het daadwerkelijk werd ingevoerd. Een rommelige periode waarin het college zijn best deed om de vele vragen die er bij de burgers leven te beantwoorden en onrust

lees verder »