Door Privé: PvdA afdelingsbestuur op 9 juni 2016

Interesse in de gemeenteraad? Toekomstig kandidaat- raadslid? Doe nu al mee!

Als bestuur willen we dat leden actief mee doen, actief betrokken zijn. Dat geldt zeker voor kandidaten die in 2018 op de lijst willen komen voor de gemeenteraad. We zijn begonnen met de organisatie en voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Denk je er over om je in 2018 mogelijk mee te doen als kandidaat, meldt je bij het bestuur als actief lid. We kunnen samen kijken welke activiteiten je inzet verdienen.

Het lijkt vroeg, de landelijke verkiezingen komen eerst nog. Als afdeling moeten we nu echter beginnen met onze eigen voorbereiding en daar zijn we als bestuur de trekker van. Begin 2017 moet het traject voorgelegd zijn aan en goedgekeurd door de leden van onze afdeling. Dat betreft zowel het proces, de stappen die we moeten doorlopen, het samenstellen van een kiescommissie, het vaststellen van het profiel van de kandidaten en ook de werkwijze bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma.

Om potentiële kandidaten te steunen starten we binnenkort met een regionaal klasje voor leden die zich mogelijk willen kandideren. Dit klasje is ook geschikt voor leden die gewoon meer over de werking van gemeentepolitiek willen weten.
Doe nu Mee! En neem contact op met het bestuur.

Namens het bestuur,
Andy Kooy
Voorzitter PvdA-afdeling Rijswijk

Privé: PvdA afdelingsbestuur

Privé: PvdA afdelingsbestuur

Meer over Privé: PvdA afdelingsbestuur