Zorg weer terug in de wijk

Jetta Klijnsma (PvdA) presenteerde in augustus 2012 een masterplan om ouderenzorg weer dichtbij mensen te brengen, in de eigen buurt en de huidige verspillende marktwerking een halt toe te roepen.

De PvdA wil een miljard Euro investeren om 10.000 wijkverpleegkundigen aan te stellen. Dat is prettiger voor ouderen, levert betere en snellere zorg op en is goedkoper. In plaats van een bureaucratisch indicatiesysteem bepalen dan de huisarts en de wijkverpleegkundige wat er nodig is aan zorg. Daardoor worden kosten in de duurdere tweedelijnszorg (specialisten in ziekenhuis) bespaard.

Jetta Klijnsma zegt hierover: ‘De zorg gaat om mensen, die recht hebben op goede ondersteuning. Dat zijn we een beetje uit het oog verloren. De zorg terugbrengen naar de eigen wijk is goed voor iedereen, voor de oudere zelf en de mantelzorger. Bovendien kunnen we daardoor kosten besparen.’
De besparing zou volgens de plannen kunnen oplopen tot 18.000 Euro voor iedere aangestelde wijkzuster.

http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2012/augustus/Actieplan_Zorg_Klijnsma_2012.pdf