Welzijn

  • Investeren in mensen: van speelveldjes voor kinderen tot gezond ouder worden voor ouderen
  • Ruimhartige kwijtschelding van gemeentelijke lasten en hulp bij schulden.
  • Op scholen gymnastiek en zwemmen verplicht, actieve voorlichting over gezond eten en leven.
  • Behoud van de vele voorzieningen in onze stad zoals museum, schouwburg en de muziekschool en van evenementen als het Strandwalfestival.
  • Initiatieven gericht op sociale samenhang worden ondersteund.
  • Vorming van brede basisscholen waar onderwijs, opvang, sport en cultuur worden aangeboden en in het middelbaar onderwijs behoud en versterking van de doorgaande leerlijn, met name voor het beroepsonderwijs.