Verkeer en infrastructuur

Bevordering van de verkeersveiligheid blijft veel aandacht vragen. De Partij van de Arbeid wil het vervoer te voet en per fiets bevorderen en vindt dat openbaar vervoer snel en toegankelijk moet zijn. Openbaarvervoersverbindingen moeten goed op elkaar aansluiten. Mensen met een beperking moeten in staat worden gesteld aan alle vormen van verkeer en openbaar vervoer in Rijswijk deel te nemen. Een experiment met gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder wordt aangegaan.

De Rijswijkse PvdA wil dat de Prinses Beatrixlaan ondergronds wordt gebracht. Dit verhoogt de verkeersveiligheid binnen Rijswijk, is nodig uit oogpunt van milieu en biedt enorme kansen tot het gebruiken van de vrijkomende grond voor aantrekkelijke bebouwing, passend in de omgeving. Die bebouwing moet beperkt blijven tot het gedeelte van de Beatrixlaan tussen de afslag naar de A-4 en de Generaal Spoorlaan. De middenberm vanaf de Generaal Spoorlaan tot aan de grens met Den Haag wordt dan een ecologische groenverbinding tussen De Voorden en het Kruisvaarderspark.

De Haagweg blijft volgens berekeningen zeker totdat het Trekvliettracé in gebruik is genomen een drukke en doorgaande route. Toch moeten maatregelen op lokaal niveau genomen worden. Onderzoek wijst uit dat twee-keer-één autobaan voor betere luchtkwaliteit, minder trilling en minder geluidshinder zorgt zonder dat daardoor de verkeersoverlast toeneemt. De Rijswijkse PvdA gaat daarvoor.