Kunst en Cultuur

De Rijswijkse PvdA vindt dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moet zijn. Kunst en cultuur bieden mooie kansen om te leren en begrijpen, om te genieten en ontplooien.

We willen de voorzieningen in onze gemeente, die in de afgelopen jaren met zorg zijn opgebouwd, in stand houden. En daar draagt de gemeente wat ons betreft ook financieel aan bij.

Daarnaast verwachten we van de sector zelf ook cultureel ondernemerschap waardoor nieuwe vormen van samenwerking met het bedrijfsleven en particulieren kunnen ontstaan.