Groen en Milieu

Het vele groen bepaalt het karakter van Rijswijk en maakt onze stad uniek.

Dit geldt in het bijzonder voor de Landgoederenzone. De Rijswijkse PvdA wil de Landgoederenzone, parel in verstedelijkt gebied, verbeteren, bewaren en
beschermen. Er vindt in de Landgoederenzone geen nieuwbouw meer
plaats, behalve de enige ontwikkellocatie volgens het vastgestelde
bestemmingsplan (De Opperd). Het karakter van deze nieuwbouw moet passen in het gebied. De locaties van Tedo/Adelaars en Omnigroen krijgen een groene invulling, evenals de ecologische verbinding tussen Te Werve en het Rijswijkse Bos. Nieuwe ontwikkelingen in de Landgoederenzone mogen niet ten koste gaan van de huidige openbare wandelgebieden.

Wij vinden dat gemeentelijk milieubeleid gericht moet zijn op duurzaamheid en moet bijdragen aan het oplossen of voorkomen van milieuproblematiek. Burgers worden gestimuleerd zich milieubewust te gedragen. Naleving van het verbod op het veroorzaken van zwerfvuil wordt de komende periode geïntensiveerd, omdat zwerfvuil voor de Rijswijkse burger één van de grootste ergernissen is. Tegen veroorzakers van zwerfvuil moet strenger worden opgetreden; de boete op overtreding wordt verhoogd