Afval

De PvdA is voor betere scheiding van afval in de gemeente en wil meer investeren om afvalscheiding te bevorderen! Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waaronder ook het afvaltarief, voor mensen met een minimum inkomen moet worden gehandhaafd.

Doel is om het terugwinnen van grondstoffen uit huishoudelijk afval sterk te vergroten en restafval zoveel mogelijk te verminderen. Meer recycling is goed voor de duurzaamheid van onze wereld en ook voor onze gemeentelijke portemonnee. In Rijswijk zou het ‘omgekeerd inzamelen’ goed bijdragen om het gestelde doel te bereiken. Dit houdt in dat er meer service gegeven wordt. Door het gescheiden ingezamelde gft, kunststof en papier bij huis op te halen en wat minder service voor restafval, dat men zelf naar een ondergrondse container moet brengen. Hoe minder afval, hoe beter voor het milieu! Maar tegelijkertijd geldt ook: hoe minder afval verwerkt moet worden, hoe minder geld dat kost. En de kosten van afvalverwijdering en afvalverwerking betalen we als Rijswijkse burgers zelf, via de Afvalstoffenheffing. Dus als iedereen meewerkt om minder afval te veroorzaken en afval goed gescheiden aan te bieden, dan kost dat minder geld. En die “winst” moet wat de fractie van de PvdA betreft worden terug gegeven aan de Rijswijkse inwoners! Voor huishoudens met een minimum inkomen blijft kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waaronder het afvaltarief, gehandhaafd.