20140730 Persbericht Fractie reageert op ingekomen brief over zwerfvuil