20131113 Persbericht PvdA Minima blijven ook de komende jaren verzekerd van steun.