20130805 Persbericht PvdA Matchen op de beursvloer