17 februari 2016

Zeventig jaar strijdbaar. De jarige PvdA-Rijswijk viert feest.

Voor een samenleving waarin iedereen telt!

Afgelopen dinsdag 9 februari bestond de PvdA 70 jaar. Vrijdag de twaalfde februari vierde de plaatselijke PvdA dat heuglijke en feestelijk feit. In Steenvoorde kwamen veel zeventigers bij elkaar voor een heerlijk kopje koffie met lekkers en veel gedeeld verleden.
De onderwerpen van gesprek waren legio ‘weet je nog dat we allerlei linnengoed (washandjes!) naaiden voor de arme mensen? Weet je nog hoe we in de broodfabriek (toen net niet meer in bedrijf) begonnen met kinderopvang? Herinner je je nog dat we.. streden voor…’ De rode draad in al die herinnering was de strijd voor een ander. Iedereen moest het goed hebben.

Wie denkt dat het die ochtend slechts bestond uit het ophalen van dierbare herinnering vergist zich. Juist alles wat de PvdA bezig houdt in de toekomst, nam de meeste tijd in beslag. En zoals dat hoort binnen een levendige organisatie als de PvdA, waren de geluiden kritisch: houden we de komende jaren de sociale voorzieningen in stand? Is er straks nog goede sociale woningbouw hier in Rijswijk? Moeten niet veel meer jongeren zich verbonden weten met een sociaal ideaal? Hebben we het te goed en weten niet meer hoe te delen? Over links halen we steeds een meerderheid zouden we samen moeten met andere linkse partijen?

Met lede ogen zien de zeventigers dat hun kinderen en kleinkinderen en soms kindskinderen, en dat de vrienden daarvan, ja, eigenlijk iedereen het om hen heen, het heel erg goed heeft maar nog maar moeilijk uit de stoel komt voor bijvoorbeeld een politiek ideaal. Deze generatie partijleden mist het vuur van hun eigen jeugd in deze generaties. Kras en vitaal maakten de PvdA’ers zich echter op voor de komende verkiezingen. Want juist omdat wíj het zo goed hebben kunnen we delen. En delen, dat weet deze generatie maar al te goed, gaat altijd een beetje van ‘au’.

Koffie ochtend 70jaar PvdA 20160212Zo gaven ze de zittende fractie van de PvdA nog allerlei tips mee waarvan de belangrijkste wel was ‘ga door met de strijd want er is nog veel onrecht in de wereld. Er is nog veel te doen voordat die wereld waarin iedereen telt er ook daadwerkelijk is.’