Door op 4 augustus 2015

Weginrichting fietsstraat Van Vredenburchweg wordt opnieuw aangepast

Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gegeven om de weginrichting aan te passen zodat autoverkeer tegengegaan wordt op een manier die geen of zeer weinig inzet van handhaving behoeft. Dat blijkt uit de beantwoording van de artikel 42 vragen over het parkeren in de bermen langs de nieuwe fietsstraat aan de Van Vredenburchweg aan onze fractie.

 

Hieronder treft u zowel de gestelde vragen als de beantwoording van het college aan.

Rijswijk, 3 mei 2015

Onderwerp: “fietsstraat Van Vredenburchweg autovrij (15/37)

Geacht college,

De Van Vredenburchweg, tussen Prinses Beatrixlaan en Schaapweg, is op een mooie wijze voor het
grootste deel als fietsstraat heringericht. Binnenkort zal de rode asfalt laag (deklaag) worden aangebracht. Vanaf de Beatrixlaan is dit weggedeelte voorbij de nieuw aangebrachte
parkeerplaatsen door een wegversmalling voor auto’s (in principe) niet toegankelijk. Vanaf de Schaapweg is dat echter wel het geval. In de praktijk wordt er –ondanks dat het verboden is- op de fietsstraat en in de nieuw ingerichte bermen geparkeerd, of moet men keren (waarbij de bermen het ook ontgelden) om weer terug te kunnen naar de Schaapweg.

In het verleden stonden op de Van Vredenburchweg hinderpalen om het autoverkeer voorbij de
entree richting onder andere het bunkercomplex onmogelijk te maken. Die fysieke afsluiting
ontbreekt nu waardoor bovengenoemde problemen zich in de praktijk voordoen.

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend dat de nieuw ingerichte fietsstraat inclusief de bermen van de Van
  Vredenburchweg te lijden hebben van ter plaatse ongewenst autoverkeer?
 2. Waarom zijn na de waardevolle herinrichting van de Van Vredenburchweg niet opnieuw
  hinderpalen aangebracht op de locatie waar deze voorheen ook stonden (net voorbij entree naar
  onder andere bunkercomplex)? Is vergeten in de opdracht voor dit werk hiervoor aandacht te
  vragen?
 3. Is het college het met ondergetekende eens dat (illegaal) autoverkeer op de speciaal voor
  fietsverkeer ingerichte fietsstraat ongewenst is en schade veroorzaakt aan weg en bermen en
  (mede door foutief parkeren) risico’s oplevert voor fietsverkeer?
 4. Wil het college ter bescherming van weg, bermen en fietsverkeer op (ongeveer) de locatie waar
  in het verleden hinderpalen stonden om autoverkeer te weren, deze opnieuw aanbrengen?

Het college beantwoordt de vragen op 29 juli 2015 als volgt:

Beantwoording vraag 1
Ja het college is bekend met deze situatie.

Beantwoording vraag 2
Het college heeft de wens om de hoeveelheid palen in fietspaden terug te dringen. Daarom was er in eerste instantie voor gekozen om de fietspalen niet aan te brengen. In de praktijk blijken alleen
verkeersborden niet voldoende om auto’s van dit weggedeelte te weren.

Beantwoording vraag 3
Ja, het college is het hiermee eens.

Beantwoording vraag 4
Het college heeft de opdracht gegeven om de weginrichting aan te passen zodat autoverkeer
tegengegaan wordt op een manier die geen of zeer weinig inzet van handhaving behoeft.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen