Door Wil van Nunen op 14 augustus 2017

Urban council in Hikkaduwa

Afgelopen maand (juli) maakte ik een bijzondere rondreis door Sri Lanka en bezocht ook het kustplaatsje Hikkaduwa. Dit oord is vooral bekend om de mooie stranden, wuivende palmbomen (het waait er behoorlijk) en schildpadden, die iedere ochtend vroeg uit zee komen.
Aan de drukke dorpsstraat, waar zich chaotische taferelen afspelen tussen het vrachtverkeer, de bussen, Tuk tuks, scooters en voetgangers, staat ook een huis, waar de Urban Council is gehuisvest. Ik keek er eens goed naar. Het gebouwtje zag er niet bepaald indrukwekkend uit. Maar de aanduiding op het gebouwtje gaf duidelijk aan dat hier de Urban Council bij elkaar komt.
Op internet zag ik dat Wikipedia zelfs informatie geeft over deze Urban Council. En de taken van de 11 gekozen ‘gemeenteraadsleden’ van Hikkaduwa lijken grosso modo wel op die in onze gemeente.
De verschillen in de dagelijkse bestuurspraktijk in Hikkaduwa en Rijswijk zullen ongetwijfeld groot zijn. U begrijpt vast, dat ik de ‘gemeenteraad’ van Hikkaduwa erbij haal om een bruggetje te slaan tussen het vakantiegevoel (inmiddels ben ik weer aan het werk) en de politieke agenda in het najaar in Rijswijk.

Balans opmaken
Afgezien van de vaststelling van ons eigen verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen in maart 2018 is het ook tijd om de komende maanden de balans op te maken van 3,5 jaar coalitiebeleid in Rijswijk. Hoe sociaal is het beleid van de coalitie van 5 partijen (GBR-D66-VVD-GL en SP) in de praktijk gebleken?

De PvdA-fractie heeft in het Kadernota-debat in begin juli gevraagd om een update van de Armoedemonitor. We willen ook graag weten hoeveel mensen daadwerkelijk van bijstand naar betaald werk zijn begeleid en welk resultaat het Sociaal Akkoord met werkgevers heeft opgeleverd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Uit info van het College zelf blijkt dat het jongerenwerk in Rijswijk weinig jongeren bereikt. De al eerder door het College beloofde verbeterslag is tot nu toe uitgebleven. Elders in deze Vooruit en op onze website kunt u de inbreng van de fractie in het debat op 4 juli lezen.

Onze steeds geuite zorgen over de disbalans tussen vraag en aanbod van sociale woningen in onze gemeente heeft het College tot nu toe niet kunnen stimulerenom hier meer prioriteit aan te geven. Ook zullen we de uitvoering van de door het College overgenomen motie van PvdA/CDA over nieuwe woon-zorgconcepten voor ouderen goed in de gaten moeten houden.

Veel visies en nota’s over o.a. het profiel van Rijswijk in 2030, impulsen voor de sportsector, nieuwe ontwikkelingen in de Plaspoelpolder, het Wilhelminapark en In de Bogaard evenals de transformatie in de cultuursector hebben we voorbij zien komen, maar de uitvoering blijft (nog) grotendeels achterwege.

En last but not least, het dossier Oude Stadhuis/Huis van de Stad is nog zeker niet afgerond. Nader onderzoek (second opinion) moet uitwijzen of de financiële risico’s niet te groot zijn. We volgen dit proces als fractie zeer kritisch. In december staan de uitkomsten van het onderzoek weer op de agenda.

Kortom, de fractie gaat na het zomerreces weer volop aan de slag. Er is nog veel te doen in het resterende half jaar tot maart 2018.
Graag tot 31 augustus!

Wil van Nunen
Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen