Door op 10 november 2014

Uit de Staten…..

over de zaken waar we in de provincie mee bezig zijn.

Allereerst het verkiezingsprogramma. Afgelopen maanden is er door een aantal partijgenoten gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen die op 18 maart 2015 worden gehouden. Het programma is het resultaat van boeiende gesprekken met maatschappelijke organisaties als de FNV, de Fietsersbond, de Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie en woningcorporaties, een aantal scherpe (soms verhitte) discussies tussen de leden van de programmacommissie, en avonden schrijven en herschrijven. Ik vind het een mooi programma, waarin wij in de eerste plaats aangeven wat de provincie kan en moet bijdragen aan meer eerlijke banen in Zuid-Holland. En waarin plannen bekend worden gemaakt die eraan bijdragen dat mensen naar tevredenheid en gezond en gelukkig in Zuid-Holland kunnen wonen. Het is op 1 november vastgesteld door de Gewestelijke Vergadering.

Daarnaast zijn we druk bezig met ‘ grip’ te krijgen op de verbonden partijen. Er gaan tientallen miljoenen naar toe, maar als volksvertegenwoordiger weet je eigenlijk niet wat er mee gebeurd en of het goed gebeurd. Op initiatief van de PvdA hebben we gekeken hoe andere provincies en gemeenten ermee om gaan (zij blijken overigens precies dezelfde dilemma’s te hebben en nog geen oplossingen). Vervolgens hebben we na een bijeenkomst met deskundigen een voorstel gemaakt om beter inzicht te krijgen in wat er gebeurt bij de verbonden partijen, wat relevante ontwikkelingen voor het komende jaar zijn en hoe we daar controle op kunnen houden. Iets heel anders wat ons heeft bezig gehouden de afgelopen weken: het Ganzenbeleid. De afgelopen decennia is het aantal ganzen in de provincie Zuid-Holland sterk toegenomen. Dit is onder meer het gevolg van de aanleg van natuur waardoor er meer broedgelegenheid is ontstaan en doordat er voldoende voedsel te vinden is op de eiwitrijke graslanden. Om de schade aan de natuur en landbouwgewassen terug te dringen is afgesproken om de populatie ganzen die het gehele jaar in Zuid-Holland verblijven te verkleinen. Als oppositiepartij hebben we niet zo heel veel invloed op het beleid, maar het is ons wel gelukt dat ze bij heftig winterweer met rust gelaten moeten worden.

Een ander concreet voorbeeld wat we als oppositie-partij hebben kunnen regelen, is het versneld stopzetten van het gebruik van RoundUp. Laatst hoorden wij van een inwoner van Lansingerland dat het middel RoundUp (glyfosaat) gebruikt werd in het recreatiegebied de Rottemeren in opdracht van GroenService Zuid-Holland (GZH). GZH voert het beheer uit van natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland. In de gebieden werken vervolgens aan-nemers in opdracht van GZH. Het gebruik van middelen als RoundUp kan schadelijke effecten hebben op mens en dier en de waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. De PvdA is er dan ook voorstander van dat het gebruik van middelen met glyfosaat zo snel mogelijk afgebouwd wordt en er over gegaan wordt op mens- en milieuvriendelijker alternatieven. Naar verwachting zullen per 1 januari 2015 alternatieve methoden voor onkruidbestrijding ingezet worden. Op die manier loopt de Provincie vooruit op het landelijke verbod op glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen.

Waar de provincies niet in voorop lopen, is het vergelijken van hun resultaten: benchmarken dus. Op initiatief van de PvdA wil de provincie Zuid Holland zich vergelijken met andere provincies. Dit is iets wat de gemeenten al veel langer doen met hun project ‘ waar staat je gemeente’. De provincie Zuid Holland is hier enthousiast over, maar tot nu toe doet alleen de provincie Flevoland mee (willen de andere provincies geen transparantie omdat ze over zoveel financiele reserves beschikken?). Maar de aanhouder wint, binnenkort is de eerste vergelijking tussen provincies beschikbaar. En tot slot zijn we druk bezig met ons science fietsersproject. Hoe kunnen we al die prachtige kennisinstellingen in Zuid Holland ook per fiets goed met elkaar verbinden.
Hartelijke groet,
Martien Branderhorst
Statenlid PvdA Zuid Holland