Door Jos Bolte op 11 november 2016

Tarieven voor parkeren beperkt dankzij inbreng PvdA

Donderdag 10 november 2016 sprak de gemeenteraad over de Parkeerverordening en met name over de tarieven in verband met het nieuwe parkeerbeleid. Dat gaf behoorlijk veel discussie, en dat is begrijpelijk want het raakt heel veel mensen die met hun auto in de zogenoemde “vergunningengebieden” moeten zijn en parkeren. U kunt de discussie terugkijken via de website van de gemeente, http://webcast.nl/rijswijk/#!/overview. Daar kwam nog bij dat het college kort voor de vergadering een gewijzigd voorstel voor de tarieven had gedaan die in gebieden nabij In de Bogaard wel erg duur zouden uitvallen. Eerder was voorgesteld alleen voor de Steenvoordelaan en het Wethouder Hillenaarplantsoen een (erg) hoog tarief van € 2,25 te rekenen. Dit om bezoekers van het winkelcentrum zoveel mogelijk in de garages te laten parkeren, waarvoor je ongeveer € 2,00 euro per uur betaalt. In het gewijzigde voorstel zou het om veel meer gebieden gaan, o.a. waar voorheen blauwe zones waren. Daar wilden wij zeker niet in meegaan, en na een stevige discussie gingen wethouder Van Hemert (en het college) akkoord met mijn voorstel om de oorspronkelijke (“goedkopere”) tabel te handhaven.

Maar we hadden, samen met het CDA, een wijzigingsvoorstel ingediend om de te voorkomen, zoals het college voorstelde, om de kosten voor vergunningen van maatschappelijke organisaties ongeveer te verdrievoudigen (van € 45,- naar € 150,-!). En we wilden een goedkoop tarief op locaties waar eerste blauwe zones waren (o.a. bij sport- en welzijnsgebouwen) de eerste drie uren goedkoop houden, in plaats van twee zoals het college voorstelde.

Wethouder van Hemert kon zich wel in het eerste onderdeel vinden (de € 45,-), maar wilde op dit moment het tweede voorstel van ons niet volgen, omdat hij bang is voor misbruik van die situatie. Hij gaf wel aan dat binnen uiterlijk een half jaar na invoering de situatie opnieuw beoordeeld kon worden, dus dan kan dit opnieuw aan de orde komen. Wij vonden het zeer belangrijk dat de tarieven zo laag mogelijk worden gehouden en dat voor maatschappelijke instellingen de vergunning niet duurder zou worden. Dat hebben we bereikt en daarom konden we met het voorstel instemmen.

Maar we zijn erg benieuwd hoe mensen het nieuwe systeem en de tarieven vanaf 1 januari gaan beleven. Ook het verdwijnen van blauwe zones in de gebieden waar betaald parkeren geldt kan vragen oproepen. Wij hebben al eerder aangegeven dat we op onderdelen een andere aanpak hadden gewild. En wat gebeurt er als straks –zoals het college heeft aangekondigd- het parkeren bij de Bogaard de eerste uren gratis wordt? Ik heb namens de PvdA gezegd dat dit dan ook moet doorwerken naar andere (winkel)gebieden i Rijswijk. Het beleid zal in de praktijk ongetwijfeld nog veel vragen oproepen! We blijven het dan ook scherp volgen en zijn benieuwd naar uw ervaringen en reacties op de invoering van het nieuwe systeem vanaf 1 januari. Laat het ons weten via rijswijk@pvda.nl

Jos Bolte
Raadslid

Amendement PvdA / CDA : Tarievenverordening parkeren 20161108