Door op 17 februari 2015

Standpunt over bijeenkomst Rohamaa 8 maart

De afgelopen dagen heeft een bijeenkomst die op 8 maart aanstaande in Rijswijk is gepland tot veel commotie geleid in de media en de politiek.

De Rijswijkse PvdA stelt zich op het standpunt dat het belangrijk is dat ieder ongeacht geloof, politieke overtuiging of afkomst zijn eigen gedachten kan uiten binnen de grenzen die we met elkaar in dit land hebben vastgesteld. Dat wil zeggen dat discriminatie en het aanzetten tot of verheerlijken van geweld bij wet verboden is. Het Openbaar Ministerie en niet de gemeente is hierbij de partij, die dan optreedt.

De PvdA stelt zich achter de aanpak van de burgemeester zoals vandaag in de openbaarheid gebracht. Alleen wanneer de Openbare Orde wordt bedreigd of verstoord of wanneer zich onveilige situaties voordoen, kan de burgemeester optreden.

De Rijswijkse PvdA blijft de gang van zaken met grote aandacht volgen.