Door op 26 november 2014

PvdA stemt in met ingezette koers op Sociaal Domein

In de raad van afgelopen dinsdag werden de grootste veranderingen op sociaal gebied in de afgelopen 70 jaar besproken en uiteindelijk met algemene stemmen vastgesteld. In Rijswijk krijgen in ieder geval 791 kinderen en 87 kinderen die nu een PGB hebben onder de nieuwe Jeugdverordening.

Yvonne Hagenaars van de PvdA: ‘dat de leerlingen van het Middelbaar beroepsonderwijs niet in de verordening worden genoemd, baart ons grote zorgen.Immers, vaak komen de problemen in deze groep voor!’ Wethouder Borsboom onderkende dit. In 2015 komt de raad hier op terug.

Ook de nieuwe verordening op de WMO werd besproken. Zeer veel Rijswijkse inwoners krijgen met deze nieuwe verordening te maken.

PvdA-fractievoorzitter, Wil van Nunen, vroeg expliciet aandacht voor de positie en waardering van de mantelzorgers. Immers de wethouder zegt in de pers wel ‘dat dit een van de speerpunten is voor toekomstig beleid maar geeft niet concreet aan wat hij gaat doen.’