Door Jos Bolte op 21 april 2014

PvdA stemmers: Dank voor uw steun!

Op maandag 10 maart was ik ’s middags aanwezig bij de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) in Zoetermeer waar staatssecretaris Jetta Klijnsma op uitnodiging van de PvdA Zoetermeer was om een programma in ontvangst te nemen en een bezoek te brengen aan onze DSW.  Haar bezoek werd natuurlijk door de medewerkers zeer op prijs gesteld!

’s Avonds hadden we als college een afspraak met een afvaardiging van de top van het Europees Octrooi Bureau (EPO) als uitvloeisel van hun beslissing om in Rijswijk gehuisvest te blijven. Daar heeft ons college in de voorwaardelijke sfeer ook zeer zijn best voor gedaan en als gemeente mogen we blij en trots zijn dat deze belangrijke internationale instelling heeft besloten in Rijswijk te blijven!

Ik kon daardoor die avond niet aanwezig zijn bij het Cultureel Debat dat door de Schouwburg, Museum Rijswijk, Trias Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek aan de Vliet was georganiseerd. Jammer, want u weet dat ik me als wethouder, maar evenzeer de fractie van de Rijswijkse PvdA, ons altijd hard gemaakt hebben voor het behoud en de beleving van kunst, cultuur en ons erfgoed in onze stad en dat zullen we blijven doen!

Op vrijdag 14 maart mocht ik samen met collega-wethouder René van Hemert het nieuwe VVV-informatiepunt in Museum Rijswijk openen. Via dit informatiepunt kunnen bezoekers van Rijswijk de toeristische, recreatieve en culturele bestemmingen en activiteiten in Rijswijk ontdekken. Het informatiepunt is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente met Museum Rijswijk en Den Haag Marketing – VVV Den Haag en het beheer is in handen van het Museum. Ik heb me intern met name ingezet om het informatiepunt in het museum te huisvesten, de plek bij uitstek als het om een toeristische trekker in Oud Rijswijk gaat. De aantrekkingskracht van ons historische centrum is daarmee ook weer gegroeid. En de eerste geluiden laten zien dat het inderdaad een succes is!

De week van 17 tot en met 21 maart stond vooral in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen. Veel waardering en lof voor de inzet van alle medewerkers van onze Rijswijkse PvdA-afdeling. Zij hebben er in de afgelopen campagnetijd alles aan gedaan om een goed resultaat neer te zetten.
Op dinsdagavond 18 maart (de avond voor de verkiezingen) had ik nog een laatste interview met RTV Rijswijk. En gevoelige handen van al het folderen….

Op woensdag 19 maart was het woord dan aan de kiezer. Inmiddels kennen we de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en weten we dat we als PvdA Rijswijk helaas 1 zetel hebben verloren en de komende periode 3 raadszetels zullen bezetten. Jammer dat onze inzet en inbreng de afgelopen jaren niet iets beter zijn beloond, maar het had gezien de landelijke tendens ook slechter kunnen uitvallen. En we zullen blijven vechten voor de belangen van onze Rijswijkse inwoners en de onderwerpen waar wij ons als Rijswijkse PvdA sterk voor maken. Uiteraard bedank ik alle kiezers voor hun steun en vertrouwen. En ik ben natuurlijk zeer vereerd met de 235 voorkeurstemmen die op mij zijn uitgebracht!

Het zijn overigens best bijzondere verkiezingen geweest, waarbij met name de nieuwe partij BvR van voormalig raadslid van Onafhankelijk Rijswijk, Ed Braam, de grote winnaar is geworden. Verder hebben alleen de SP (1 zetel) en D66 (1 restzetel dankzij een lijstverbinding met PvdA en GroenLinks) gewonnen. Alle overige partijen hebben stemmen verloren ten opzichte van de verkiezingen van 2010. Ondanks stemmenverlies is Gemeentebelangen Rijswijk net iets groter gebleven dan de nieuwe partij BvR en daarmee de grootste partij in Rijswijk.

Op vrijdag 21 maart was er een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis voor een eerste verkenning van een mogelijke coalitie. Tijdens deze bijeenkomst werd in ieder geval duidelijk dat D66 geen coalitie wilde vormen met Beter voor Rijswijk.

Op woensdag 2 april, na slechts 1 overlegronde met onze partij, werd bekend gemaakt dat Gemeentebelangen Rijswijk ervoor kiest om met D66, VVD, SP en GroenLinks verder te praten over de vorming van een nieuw college en het opstellen van een collegeprogramma. Daarmee werd de grootste winnaar van de verkiezingen (hoe je ook over een aantal programmapunten van die partij kunt denken) buiten spel gezet. Iets wat in het verleden in een vergelijkbare situatie door Gemeentebelangen als zeer onterecht werd gekenschetst!

Deze mededeling betekent voor mij in elk geval dat er een einde komt aan mijn wethouderschap. Een vak (want dat behoort het te zijn!) dat ik in de afgelopen 12 jaar met enorm veel plezier en inzet heb mogen vervullen voor de Rijswijkse samenleving. Uiteraard zal ik als raadslid betrokken blijven en me blijven inzetten voor de Rijswijkse samenleving…..

Van het restant van mijn wethouderschap zal ik in mijn volgende en laatste weblog als wethouder verslag doen!

Jos Bolte

Weblog van 10 maart t/m 2 april 2014