Door op 19 oktober 2014

PvdA stelt art. 43 vragen ‘Bouwfraude ook in Rijswijk?’

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van een publicatie in de Telegraaf inzake het vermoeden van grootscheepse fraude inzake een schoolgebouw basisonderwijs, waarbij het vermoede bestaat dat de fraude is gepleegd in samenwerking met een consultancybureau en een bouwbedrijf uit Rijswijk.

Aan het college van B&W van Rijswijk,

In de Telegraaf van 10 oktober jl. en op de site van Nieuws In Den Haag wordt melding gemaakt van het vermoeden van grootscheepse fraude inzake scholenbouw basisonderwijs. De fraude zou zijn gepleegd door de directie vallend onder de koepel Panta Rhei en/of de aannemer(-s). Nu heeft Panta Rhei geen scholen in Rijswijk maar wel wordt in het artikel van de Telegraaf naar een Rijswijks bouwbedrijf danwel Rijswijkse consultant gewezen. Alle reden voor de PvdA om u de volgende artikel 43-vragen te stellen

  1. Is het college bekend met dit nieuwsfeit?
  2. Heeft het college of werkt het college samen met de in de artikelen genoemde ondernemer(-s)?
  3. Zo ja, is er voor het college aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de in de artikelen geuite vermoedens van fraude?
  4. Mocht er sprake zijn van malversaties is het college dan bereid naar maatregelen te zoeken om mogelijke verliezen voor de gemeenschap te verhalen?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Yvonne Hagenaars

Jos Bolte

Wil van Nunen

 

PvdA art 43 vragen bouwfraude ook in Rijswijk?

Telegraaf  krantenartikel