Door op 13 maart 2015

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Liever niet de lucht in!’

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk betreffende het massaal oplaten van (helium)ballonnen bij evenementen, openingen of andere activiteiten.

Inleiding/toelichting:

Vaak worden bij evenementen, openingen of andere activiteiten massaal (helium)ballonnen opgelaten met de bedoeling de feestvreugde te vergroten. Maar de opgelaten ballonnen komen veelal in de natuur of in zee terecht en leveren zo zwerfafval op. Dat niet alleen, ook voor dieren zijn de ballonnen een groot gevaar. Ballonnen, ook de zogenaamd ‘biologisch afbreekbare’, breken heel slecht af en dat proces kost jaren. Voor een deel worden ballonnen (en ander zwerfvuil) teruggevonden in de magen van vogels of andere dieren. Ook raken beesten verstrikt in touwen of linten die aan de ballonnen zijn vastgemaakt, en vaak met de door tot gevolg. Het veroorzaakt veel onnodig (dieren)leed en is slecht voor het milieu. In plaats van het oplaten van ballonnen zijn er vele alternatieve mogelijkheden om de feestvreugde bij activiteiten en ander gebeurtenissen tot uitdrukking te brengen die geen negatieve uitwerking hebben op het milieu.
In een recent antwoord op Kamervragen heeft ook het kabinet aangegeven deze zorgen te delen. Gemeenten worden aangemoedigd het gebruik van deze ballonnen te verminderen via mogelijkheden binnen het evenementenbeleid en via de bijbehorende vergunningen daarbij.

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het feit dat het oplaten van (helium)ballonnen bij evenementen en dergelijke ernstige en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en voor dieren?
  2. Bent u het ermee eens dat in plaats van het oplaten van ballonnen er goede alternatieven zijn om de feestvreugde bij festiviteiten en evenementen tot uitdrukking te brengen?
  3. Bent u bereid voortaan bij door of namens de gemeente georganiseerde festiviteiten, evenementen, openingen en dergelijke geen ballonnen meer op te laten maar te kiezen voor alternatieve mogelijkheden?
  4. Bent u bereid via het gemeentelijke vergunningenbeleid voor evenementen de vervuiling door ballonnen terug te dringen door het oplaten ervan door derden niet meer toe te staan?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte