31 mei 2017

PvdA-Rijswijk zoekt kandidaten voor de gemeenteraad

In maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De PvdA-Rijswijk heeft een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie (OKC) ingesteld die een voorstel gaat doen voor de kandidatenlijst.

 

 

Deze commissie bestaat uit:

Martiene Branderhorst e-mail: e.branderhorst@kpnmail.nl

Harke Heida (vz)  tel. 06-48100132; e-mail: harkeheida@gmail.com

Annemiek Tavecchio,  e-mail: annemiektavecchio@icloud.com

De komende raadsverkiezingen zijn voor de PvdA van groot belang. Juist nu is het van belang met aansprekende kandidaten te komen, die het verschil kunnen maken. Mensen met ondernemingszin en lef.

Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste kandidaten die zich in elk geval herkennen in het volgende profiel:

  • Krachtige persoonlijkheid met uitstraling, goed debater, kan politieke standpunten over het voetlicht brengen en houdt zich ook in minderheidsposities staande;
  • Heeft affiniteit met sociaaldemocratische beginselen; in het bijzonder vrijheid, gelijkheid, emancipatie en solidariteit;
  • Legt gemakkelijk contact met een diversiteit aan mensen (verschillende lagen van de bevolking, binnen de eigen partij, bij verschillende maatschappelijke/politieke groeperingen) en heeft bij voorkeur al een persoonlijk, uitgebreid netwerk opgebouwd;
  • Beschikt over een flexibele, ruime agenda met voldoende tijd (minimaal 15 uur per week, in ieder geval een avond, soms ook een zaterdagen gemiddeld nog twee dagdelen per week ten behoeve van fractievergaderingen, activiteiten van de afdeling, werkbezoeken, contacten met en in de gemeente etc.);
  • Is bij voorkeur langer dan een jaar lid van de PvdA of de JS, daarnaast geldt het als een pre als de kandidaat zich in de afgelopen periode actief heeft ingezet bij activiteiten van de PvdA.

Een uitgebreider profiel vindt u op de site (of: is bij de OKC verkrijgbaar).

Het tijdschema luidt als volgt:

De interne kandidaatstelling sluit op 18 september, in november presenteert de OKC de concept-kandidatenlijst. De ledenvergadering stelt op 22 november de lijst vast.

Wij willen als OKC graag zo snel mogelijk in contact komen met mogelijke kandidaten. Heeft u belangstelling of kent u mensen die u geschikt acht en die mogelijk belangstelling hebben, meldt die dan svp aan bij een van de OKC-leden.

Harke Heida (vz)

tel. 06-48100132;  e-mail: harkeheida@gmail.com

 

Profielschetsen PvdA kandidaat raadsleden GR2018