9 juli 2017

PvdA- Rijswijk zoekt kandidaten voor de gemeenteraad.

In maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De PvdA-Rijswijk heeft een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie (OKC) ingesteld die een voorstel gaat doen voor de kandidatenlijst. Deze commissie bestaat uit:

  • Martiene Branderhorst e-mail: e.branderhorst@kpnmail.nl
  • Harke Heida (vz)  tel. 06-48100132; e-mail: harkeheida@gmail.com
  • Annemiek Tavecchio,  e-mail: annemiektavecchio@icloud.com

De komende raadsverkiezingen zijn voor de PvdA van groot belang. Juist nu is het van belang met aansprekende kandidaten te komen, die het verschil kunnen maken. Mensen met ondernemingszin en lef.

Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste kandidaten die zich in elk geval herkennen in het volgende profiel:

  • Krachtige persoonlijkheid met uitstraling, goed debater, kan politieke standpunten over het voetlicht brengen en houdt zich ook in minderheidsposities staande;
  • Heeft affiniteit met sociaaldemocratische beginselen; in het bijzonder vrijheid, gelijkheid, emancipatie en solidariteit;
  • Legt gemakkelijk contact met een diversiteit aan mensen (verschillende lagen van de bevolking, binnen de eigen partij, bij verschillende maatschappelijke/politieke groeperingen) en heeft bij voorkeur al een persoonlijk, uitgebreid netwerk opgebouwd;
  • Beschikt over een flexibele, ruime agenda met voldoende tijd (minimaal 15 uur per week, in ieder geval een avond, soms ook een zaterdagen gemiddeld nog twee dagdelen per week ten behoeve van fractievergaderingen, activiteiten van de afdeling, werkbezoeken, contacten met en in de gemeente etc.);
  • Is bij voorkeur langer dan een jaar lid van de PvdA of de JS, daarnaast geldt het als een pre als de kandidaat zich in de afgelopen periode actief heeft ingezet bij activiteiten van de PvdA.

De uitgebreidere profielen van voor de functies kunt u vinden op onze website via deze link!

Wilt u de profielen per post ontvangen, stuur dan een brief naar het bovenstaande adres en u ontvangt de profielen thuis.

 

Als u zich kandidaat wilt stellen verzoeken wij u een kandidaatstellingsbrief met CV op te sturen naar:

OKC PvdA-afdeling Rijswijk

Klaroenstraat 6

2287 CK Rijswijk.

Of digitaal naar: Harkeheida@gmail.com

Geeft u svp bij uw kandidaatstelling aan of u zich kandidaat stelt voor een eventuele wethoudersfunctie/raadslid/fractievoorzitter.

 

Het tijdschema luidt als volgt:

Deze brief of digitale aanmelding moet uiterlijk 18 september binnen zijn. De OKC stuurt bij ontvangst formulieren voor bereidverklaring en erecode naar u toe. U kunt deze formulieren ook zelf downloaden via mijn.PvdA.nl, in de bibliotheek onder de rubriek “Kandidaatstellingscommissie aan de slag”. De uiterste inleverdatum voor deze formulieren is 25 september.

De OKC heeft twee dagen gereserveerd voor het voeren van gesprekken met de kandidaten, te weten 23 september en 7 oktober.