9 juli 2015

Positief pamflet

Het zoemt in de PvdA. Naast onvrede over het kabinetsbeleid heerst er een gevoel dat de partij achterhaalde verhalen vertelt, terwijl ontwikkelingen als individualisering, toegenomen educatie, ontkerkelijking, emancipatie, digitalisering, globalisering en migratie juist om nieuwe ideeën vragen.Zo begint “Het positief pamflet”, een verzameling van prikkelende ideeën over uiteenlopende onderwerpen als arbeidsmarkt, opleiding, veiligheid en huisvesting, die de afgelopen tijd binnen de PvdA zijn geuit Ze zijn bijeen gebracht en uitgewerkt door het Haagse lid Wimar Bolhuis, die daarmee het denken wil inspireren en het debat stimuleren.
Wat mij betreft is hij daar aardig in geslaagd. Niet dat ik het met alles eens ben – maar juist daarom.

Het pamflet is te vinden op:
http://www.wbs.nl/opinie/all/het-positief-pamflet

Max Kommer