Door Jos Bolte op 12 februari 2017

Pontje “Keereweer” definitief uit de vaart

Weet u het nog? In de vorige collegeperiode is het pontje “Keereweer” –mede door een zeer vervelend ongeluk- uit de vaart genomen. Dat leidde tot veel discussie. Vanzelfsprekend vooral bij de direct belanghebbenden die aan of nabij het Jaagpad of in Vrijenban wonen. Een vertrouwd beeld dat verdwijnt: daar worden weinig menselijk gelukkig van. Heel begrijpelijk. Maar gezien de financiële consequenties van het in de vaart houden van het pont, maar ook de uitslag van het onderzoek van de Veiligheidsraad naar aanleiding van het ongeval en de daaruit voortvloeiende eisen voor het in de vaart houden, was het een moeilijk maar logisch besluit. Los van de besluitvorming over het pontje is er ook een nieuwe fietsbrug (De Oversteek) aangelegd, die voor een belangrijk deel van de voormalige gebruikers een goed alternatief vormt. Voor een ander deel is dat de Reineveldbrug. Niet voor iedereen natuurlijk, zeker niet voor het directe verkeer tussen Vrijenban en Rijswijk Zuid (Jaagpad/Haantje). En dat het verdwijnen van het pontje vooral daar gevoelig lag was dan ook heel logisch.

Sommige partijen maakten daar in de verkiezingstijd een flink punt van, en “beloofden” dat het pontje terug zou komen als zij in het college zouden komen. Dat laatste was inderdaad het geval. In het collegeprogramma is toen vastgelegd dat er een onderzoek zou komen naar de mogelijkheid om het pontje weer in de vaart te nemen. Na bijna 3 jaar (!) lag dat onderzoek er dan, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Belangrijke conclusies: de verkeerskundige noodzaak voor een pont ontbreekt, er is geen reistijdwinst voor bestemmingen die verder van de Vliet liggen en er is geen interesse in frequent dagelijks gebruik. Bovendien zou er ruim € 300.000,- moeten worden geïnvesteerd en zouden de jaarlijkse kosten meer dan € 110.000,- bedragen. Het huidige college trok daaruit de conclusie om af te zien van het opnieuw in de vaart brengen van een pontje.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met dit realistische voorstel van het college (inclusief wethouders namens SP en Gemeentebelangen) in. Maar ja, ook loze beloften maken schuld, nietwaar? Hoe dat ook zij, de SP diende, gesteund door Gemeentebelangen Rijswijk en Beter voor Rijswijk, een tamelijk inhoudsloos wijzigingsvoorstel in. Inhoudsloos omdat het in essentie niet afweek van het collegevoorstel om definitief af te zien van het weer in de vaart nemen van het pontje. Daar zijn SP, GBR en BvR het dus ook mee eens! Nee, zij wilden ook vastleggen dat indien er vanuit de inwoners een burgerinitiatief ontstaat om weer een veerdienst te beginnen, de gemeente daar dan positief naar moet kijken. Dat is een enorme open deur. Ieder burgerinitiatief wordt door de gemeente –nu en in de toekomst- serieus genomen. Of twijfelen de 2 genoemde collegepartijen daar aan (van BvR kan ik me daar iets bij voorstellen)? Kortom, het zal vooral om politieke redenen zijn dat dit voorstel werd ingediend. Maar daar hebben de bewoners van en nabij het Jaagpad en Vrijenban dus helemaal niets aan, nu niet, een ook over ruim een jaar niet………